Karviaistien kerrostalokorttelin kuoriva saneeraus ja korottaminen

Sisäänjättö: 4.12.2020

31.8.2020 – 4.12.2020

Karviaistie 12, kerrostalokorttelin kuoriva saneeraus ja korotus kahdella puisella kerroksella.

Kilpailu Helsingin kaupungin sivuilla.

Hankintailmoitus

Karviaistie 12 – Kilpailuohjelma

Vastaus kysymykseen vähimmäisvaatimuksista

Kysymys: Riittääkö kilpailuun ilmoittautumisessa, että täyttyy vähimmäisvaatimus 1 puukerrostaloreferenssi ja 1 peruskorjausreferenssi, joissa pääsuunnittelija on toiminut vastaavana suunnittelijana? Ja näille ei ole muita kriteereitä? Tehdäänkö siinä tapauksessa vapaamuotoinen hakemus?

Vastaus: Kilpailuun ilmoittautumiseen riittää, että vähimmäisreferenssit täyttyvät eli yksi puukerrostalo ja yksi peruskorjauskohde annetuin reunaehdoin, mutta lisää referenssejä saa ilmoittaa valintakriteerien mukaisen määrän eli maksimissaan 3 + 1 puukerrostaloa ja 3 + 1 peruskorjauskohdetta. Kohdassa 1.1 ja 1.2 ilmoitetut referenssit saa siis ilmoittaa myös kohdassa 1.3. Kahdella referensseilläkin on siis mahdollista tulla valituksi, koska kahden parhaaksi pisteytetyn lisäksi kaksi kilpailijaa arvotaan vähimmäiskriteerit täyttäneiden joukosta.

Hae sivustolta:

X