AEL Malminkartano

Sisäänjättö: 6.10.2017

AEL Malminkartano, Voittaja: Letti, Sami Heikkinen, Antti Lehto, Vesa Humalisto, Otto Heinonen, Ville Mellin, Anna-Kaisa Aalto

2.6.-6.10.2017

Ammattienedistämislaitossäätiö sr (AEL) järjesti yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (Ksv) kanssa Malminkartanossa sijaitsevan nykyisen koulukeskuksen alueen suunnittelusta arkkitehtuurikilpailun.

Suunnittelukilpailun tavoitteena oli löytää kokonaissuunnitelma alueen muuttamiseksi vaiheittain vetovoimaiseksi Malminkartanoa täydentäväksi asuinalueeksi. Tarkoituksena oli tutkia eri ratkaisuja uudelle asuinalueelle sekä yhteensovittaa alue ympäröiviin asuinalueisiin ja Malminkartanon huipun ulkoilualueeseen. Suunnittelukilpailun tuloksia hyödynnetään kilpailun jälkeen alueelle laadittavissa asemakaavamuutoksissa.

Voittaja Letti
Serum Arkkitehdit Oy

Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA
Antti Lehto, arkkitehti SAFA
Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA
Otto Heinonen, arkkitehtiylioppilas
Ville Mellin, arkkitehti SAFA
Anna-Kaisa Aalto, maisema-arkkitehti MARK

avustajat
Emilia Elliä, arkkitehti SAFA
Antti Haataja, arkkitehti SAFA
Martina Pitakova, arkkitehtiylioppilas
Anni-Mari Anttola, maisema-arkkitehtiylioppilas

Ehdotus Game plan
Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

Adalbert Aapola, arkkitehti
Jarkko Kettunen, arkkitehti

avustajat
Toni Lahti, arkkit. yo.
Leo Nuutinen, arkkit yo.
Anja-kaisa Ylimommo, arkkit yo.
Andrei Periäinen, arkkit yo.
Henrik Ilvesmäki, arkkit yo.
Kimmo Rönkä, Setlementtiasunnot Oy

Ehdotus MIXMAX OK
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit Oy

Risto Huttunen, arkkitehti SAFA
Santeri Lipasti, arkkitehti SAFA
Pekka Pakkanen, arkkitehti SAFA

pääavustaja
Aku Jokinen, arkkitehtiylioppilas

avustajat
Uula Kohonen, arkkitehti SAFA
Essi Wallenius, arkkitehti SAFA
Mikko Tanneraho, arkkitehti SAFA
Irene Hämäläinen, arkkitehtiylioppilas
Tomas Hartman, arkkitehtiylioppilas
Ilona Mikkola, arkkitehtiylioppilas
Kalle Salomäki, suunnitteluassistentti

maisemasuunnittelu
Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK, WE3 Oy

Ehdotus Sinne ja takaisin
Arkkitehtitoimisto Harris – Kjisik Oy

Trevos Harris, arkkitehti SAFA, prof. emeritus
Iris Andersson, arkkitehti
Aino Raatikka, arkkitehti SAFA
Hennu Kjisik, arkkitehti SAFA, TkT, prof. emeritus

työryhmä
Sudar Oli Gunasekaran, arkkitehti
Iines Karkulahti, tekniikan kandidaatti (ark)
Lauri Klemola, arkkitehtiylioppilas
Maxime Jacot, tekniikan kandidaatti (ark)
Can Özcan, arkkitehti
Henna Kemppainen, arkkitehti SAFA

 

SAFA-tuomari
Marja Sopanen

AEL Malminkartano – Kilpailuohjelma

 

Voittajaehdotus Letti

Hae sivustolta: