SAFAn kannanotto: Kestävää ympäristöä on rakennettava yhdessä

Suomen Arkkitehtiliiton 7.5. järjestämässä Arkkitehtipäivät-webinaarissa pureudutaan arkkitehtien rooliin kestävän elinympäristön suunnittelussa ja säilyttämisessä. SAFA haastaa kannanotossaan myös kaikki muut rakennus- ja kiinteistöalan toimijat mukaan luomaan suomalaiselle arkkitehtuurille ja rakentamiselle kestävää perustaa.

Tulevilla kuntavaaleilla sekä tänä vuonna valmistuvilla Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksella ja Valtion arkkitehtuuripoliittisella ohjelmalla tulee olemaan laajamittaiset vaikutukset siihen, miten yhteen aikamme suurimmista haasteista vastataan rakentamisen ja kaavoituksen saralla.

”Arkkitehdeilla on työnsä kautta mahdollisuus edistää ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elinympäristön toteutumista ja säilymistä. Käänne kohti kestäviä periaatteita maankäytön ja rakennusten suunnittelussa, olemassa olevan rakennuskannan käytössä ja korjaamisessa sekä rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisessa vaatii arkkitehdeilta uudenlaista, reflektiivistä toimintatapaa ja monialaista yhteistyötä esimerkiksi teknologian, ekologian ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijoiden kanssa”, SAFAn hallituksen allekirjoittamassa kannanotossa todetaan.

Lue kannanotto:

Kestävää ympäristöä on rakennettava yhdessä

Lisätietoja: 

Henna Helander, pj, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, p. 040 513 3530

Hae sivustolta: