SAFAn kannanotto: Eteläranta ansaitsee yleisen arkkitehtuurikilpailun uudesta museosta

Eteläranta
Eteläranta. Kuva: Wikimedia Commons.

Helsingin kaupunki tiedotti 28.8.2020, että Eteläsataman alueen kehittämiskilpailu järjestetään vuosina 2021– 2022. Konsepti- ja suunnittelukilpailu suunnataan rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille rajoitettuna kilpailuna. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA muistuttaa, että maailmanluokan arkkitehtuurihanke uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta edellyttää yleisen arkkitehtuurikilpailun järjestämistä.

Rajoitetussa kilpailussa kiinteistöalan toimija valitsee itselleen sopivan arkkitehtitoimiston, jonka kanssa se laatii suunnitelman. Näitä yhteistyöryhmiä on tavallisesti alkuvaiheessa 5-10, loppuvaiheessa kaksi tai yksi kilpailemassa toimeksiannosta. Esimerkiksi Triplassa ja Redissä oli lopuksi vain yksi kilpailuehdotus.

Tällaisen rajoitetun kilpailun ongelmana on, että toimijoita valittaessa arkkitehtonisen laadun merkitys jää toissijaiseksi. Se ei myöskään kannusta uudenlaiseen ajatteluun ja siten parhaat suunnitelmat voivat jäädä kokonaan ideoimatta.

Ennen investorivetoista kilpailua tarvitaan lisäselvityksiä muun muassa Arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamisesta ja sataman toiminnoista.

Yleinen arkkitehtuurikilpailu järjestettävä ennen investorivetoista kilpailua

Pormestari Jan Vapaavuoren mukaan Helsinki on mukana uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamisessa ainoastaan, mikäli kyseessä on maailmanluokan hanke: Kansainvälinen, yleinen arkkitehtuurikilpailu olisi juuri Vapaavuoren aiemmin ilmoittaman tahdon mukainen. Tällaisia maailmanluokan arkkitehtuurihankkeita on onnistuttu luomaan vain yleisten arkkitehtuurikilpailujen, tai muutamassa tapauksessa yksittäisten tilaajien, kohteissa. Investorivetoiset suunnittelu- ja toteutuskilpailut eivät ole koskaan tuottaneet Suomessa korkeimman luokan arkkitehtuuria.

Jotta rakennuksen tavoiteltu taso toteutuisi ja jotta alueesta tulisi kansallismaiseman arvoinen, tulee myös aluetta koskevien kilpailujen palvella kunnianhimoista päämäärää. Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle ei kuitenkaan tue tätä ajatusta. Se ei lähde rohkeasti ajatuksesta, että museo toteutuu ja että se toimii alueen veturina. Sen sijaan esitykseen on kirjattu mahdollisuus jättää koko museo rakentamatta.

On oleellista, että kansainvälinen, yleinen arkkitehtuurikilpailu järjestetään ennen investorivetoista konsepti- ja suunnittelukilpailua. Näin kansallismaisemamme saa ainakin arvoisensa mahdollisuuden. Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakennukselle tulee antaa itsenäinen ja vahva asema Eteläsataman kehittämisessä. Museo ei saa jäädä kiinteistökehittämisen jalkoihin.

SAFA oli perustamassa maailman toiseksi vanhinta arkkitehtuurimuseota vuonna 1956. Museo vastasi suureen kansainväliseen kysyntään, joka kohdistui ihmisläheiseen, suomalaiseen moderniin arkkitehtuuriin. Nyt SAFA on vahvasti tukemassa yleiselle ja anonyymille arkkitehtuurikilpailulle rakentuvaa arkkitehtuuri- ja designmuseota..

Julkiset rakennukset ovat yhteistä omaisuuttamme, ne luovat identiteettiämme ja onnistuessaan rikastuttavat ympäristöämme. Julkiset rakennukset kertovat arvoistamme ja ajastamme. Tällaista symboliikkaa tarvitsemme myös arkkitehtuuri- ja designmuseolle eli Uudelle museolle.

Lisätietoja:

Henna Helander, puheenjohtaja SAFA

p. 040 7540932

Hae sivustolta: