Rakennusperintö-SAFA: Agricolankadun teollisuuskoulurakennuksen kaavaehdotusta ei voi hyväksyä

Suomen Arkkitehtiliiton alaosasto Rakennusperintö-SAFA on toimittanut muistutuksen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle Agricolankadun teollisuuskoulurakennuksen kaavaehdotuksesta.

Rakennusperintö-SAFA toteaa, että vuonna 1929 teollisuuskouluksi valmistuneesta rakennuksesta on 15.9.2015 laadittu vain suppea rakennushistoriallinen selvitys, joka sekin on vasta luonnos. Selvityksestä puuttuu kokonaan asemakaavallinen tarkastelu. Lähtötiedot suunnittelun pohjaksi eivät ole riittävät, ja näin ollen kaupunkikuvallisten reunaehtojen määrittely asemakaavaa laadittaessa ei ole ollut riittävää.

Vuorovaikutusraportissa ja kaavaselostuksessa mainitaan, että kaavaehdotus on laadittu yhteistyössä Kaupunginmuseon kanssa. Kaupunginmuseon lausunto on sekä asuinkäytön että uudisrakentamisen osalta kuitenkin kielteinen.

Rakennusperintö-SAFA huomauttaa, että kaava on ristiriidassa valtakunnallisesti tunnustettujen arvojen kanssa. Vaikka teollisuuskoulu ei ole asuinympäristönä painottuvan RKY-alueen karttarajauksen sisällä, se rakentaa RKY-kohteen miljöötä sijaitessaan aivan välittömästi RKY-rajauksen vieressä.

Huomautuksessa todetaan myös, että kaupunki on jo vuonna 1970 teettänyt Torkkelinmäestä miljööselvityksen – tämän pitäisi kertoa huomattavasta historiallisesti tunnustetusta miljööarvosta, jonka uudisrakentaminen vaarantaa. Alue rinnastuu tässä mielessä esimerkiksi Puu-Käpylään.

Rakennusperintö-SAFA toteaa lopuksi, että Suomen tiiveimmin asutussa kaupunginosassa ei ole tarvetta lisäasunnoille.

Lue muistutus kokonaisuudessaan:

Muistutus kaavaehdotuksesta koskien Kallion Torkkelinmäen korttelia 11334

Hae sivustolta: