Jäsenmaksualennukset

Voit hakea alennusta jäsenmaksuun lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: jasenasiat@safa.fi. Mukaan liitetään aina todiste alennuksen perustelusta.
Huom! Alennusta ei myönnetä takautuvasti laskuihin. Alennukset muutetaan aina tuleviin laskuihin.

Päällekkäisiä alennuksia ei myönnetä, eli jäsenmaksuun voi saada kerrallaan yhden alennuksen.

Hae alennusta

Uusi jäsen

Uuden jäsenen vuosimaksu ensimmäisten 12 kk ajan on 374,25 euroa (alennus 25%).

Vanhempainlomalla

Vanhempainlomalla olevan jäsenen vuosimaksua on alennettu 50 % (249,50 euroa)
Hoitovapaalla alennus on 75 % (124,75 euroa).

Työttömänä tai lomautettuna

Työttömän tai lomautetun jäsenen vuosimaksua alennetaan 50 % (249,50 euroa), mikäli jäsen saa kassan maksamaa ansiopäivärahaa. KELAn peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavien jäsenten vuosimaksua alennetaan 75 % (124,75 euroa).

Jäsenen työttömyyden tai lomautuksen on kestettävä vähintään kolme kuukautta (65 päivää) yhtä alennettavaa vuosimaksuerää kohden (3kk).

Alennusta ei myönnetä edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.

Alennus voidaan myöntää ainoastaan ajalta, jolloin työttömyyspäivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät (ei esimerkiksi irtisanomisajalta eikä ajalta, jolta henkilöllä on oikeus loma-ajan palkkaan). Jos työttömyys jatkuu useamman laskutusjakson ajan, voi jatkoalennuksen saada lähettämällä kirjallisen ilmoituksen työttömyyden tai lomautuksen jatkumisesta.

Eläkkelle siirtyminen

Eläkkeelle siirtyneelle jäsenelle myönnetään 75 % alennus jäsenmaksusta (124,75 euroa).
Muista liittää hakemukseen kopio eläkepäätöksestäsi. Eläkkeelle siirtymisen perusteella vuosimaksualennusta tarvitsee hakea vain kerran. Alennusta ei myönnetä edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.

85 vuotta täyttäneet jäsenet vapautetaan vuosimaksusta.

Lue lisää eläkeläisen jäsenyydestä.

Muut vuosimaksualennukset

Hallituksella on lisäksi valtuudet pitkäaikaisen sairauden, hoitovapaan tai muun merkittävän tulotason alenemisen perusteella vapauttaa jäsen ko. vuoden vuosimaksusta tai sen osasta.

Tuloihin sidotut alennukset poistuvat 1.1.2024.

Puolisojäsen

Puolisojäsen on sellainen SAFAn jäsen, jonka avio- tai avopuoliso on SAFAn jäsen. Puolisojäsenen maksua on alennettu 25 % täydestä jäsenmaksusta (374,25 euroa), joka on neljässä erässä maksettaessa 93,57 euroa/erä. Puolisojäsenmaksu ei sisällä Arkkitehti-lehteä.

Puolisoalennus myönnetään vain täydestä jäsenmaksusta.

Vastavalmistuneet

  • Valmistumisen jälkeiset 12 kk 124,75 e (alennus 75 %)
  • Valmistumisen jälkeiset 13-24 kk 249,50 e (alennus 50 %)
  • Valmistumisen jälkeiset 25-36 kk 374,25 e (alennus 25 %)

Ulkomailla asuvat

Kalenterivuoden aikana vähintään kuusi kuukautta ulkomailla asuvan jäsenen alennettu vuosimaksua on alennettu 25 % täydestä jäsenmaksusta (374,25 euroa), jonka voi maksaa neljässä erässä, 93,57 euroa/erä. Alennusta ei myönnetä edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.

Ulkomailla asuvat jäsenet saavat Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtiuutisten digitaalisen lukuoikeuden. Maksamalla täyden jäsenmaksun voit saada molemmat lehdet kotiin kannettuna. Ilmoita toiveestasi Safan järjestösihteeri Katri Laaksolle: jasenasiat@safa.fi tai puh. 040 169 8889.