Jäsenyyden edellytykset

SAFAn jäsenyyttä hakevalta vaaditaan, että hän täyttää Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin arkkitehteja koskevat vaatimukset viisivuotisen yliopistotutkinnon ja sen yhteydessä mahdollisesti vaadittavien liitteiden osalta*.


*2005/36/EY liite V.7. ARKKITEHDIT. Ammattipätevyysdirektiiviin sisältymättömien arkkitehtikoulujen osalta tehdään tutkintojen
vertailu SAFAn toimesta, ellei hakija ole saanut toimivaltaisen viranomaisen arviota tutkinnon vastaavuudesta.