Yhdyskuntasuunnittelun seura täytti 60 vuotta – Matti Vatilosta seuran kunniajäsen

Seuran nykyinen puheenjohtaja, toimittaja Marja Salmela avasi Tieteiden talolla pidetyn tilaisuuden. Hän palautti mieliin alan historiaan vaikuttaneita tekijöitä, kuten yhdyskuntasuunnittelijoiden määrän voimakkaan kasvun 1960-luvulla. Hän totesi, että seuraa tarvitaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan. Hänen mukaansa YSS Ry muodostaa foorumin avoimelle ja kriittiselle keskustelulle. Se haluaa pitää ovat auki eri puolille.

Tieteiden talon pääesityksen piti urban planner Paul Lectoart Pariisin metropolialueen suunnittelutoimistosta. Siellä työskentelee peräti 220 asiantuntijaa. Hänet esitteli toimialajohtaja Irma Karjalainen Helsingin ympäristöpalveluista (HSY). Saimme monipuolisen katsauksen Pariisin seudun suunnittelusta, josta ei ollut vaikea löytää yhtymäkohtia Helsingin seudun suunnittelukysymyksiin. Avainsanoja pariisilaisorganisaation toiminnassa olivat urban change, conflicts ja cooperation. Lectoart luonnehti Pariisia XXL-kokoiseksi jokivarsikaupungiksi. Suunnittelun johtoajatuksena on pitää huolta seudun diversiteetistä. Seudun kehitystä ohjataan seudullisen yleiskaavan ja monialastrategian avulla. Asukkaita seudulla on peräti 7.2 miljoonaa.

Lectoart nosti kiinnostavasti esille paikallisten suunnitelmien hahmottamisen proakttiviselta pohjalta, monitoimipuistot, kaupunkitilan tilapäiskäytön ja siihen liittyvän time managementin. Se on tarkoittanut käytännössä esimerkiksi jokirantakatujen sulkemista autoliikenteeltä viikonloppuisin ja niiden muuttamista jalankulkualueiksi, katujen muuntamista viheristutusten avulla sekä puistojen liittämistä yhä selvemmin laajoiksi verkostoiksi.

Toinen tilaisuuden puhuja, Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja Henna Helander hahmotteli sitä laajempaa kontekstia, jossa arkkitehtien työ tulee vastaisuudessa tapahtumaan. Esimerkiksi digitalisoituminen eri muodoissaan kuuluu kiinnostaviin kaupunki-ilmiöihin. Se muuttaa käsityksiä tilasta ja ajasta. Helander näki suunnittelun haasteina päätöksenteon lyhytjänteisyyden ja rakentamisen osittaisen kertakäyttökulttuurin. Nykytodellisuuteen kuuluu Helanderin mukaan myös suuruuden ihannointi eri muodoissaan. Tässä kohden omaan mieleeni nousivat professori Robert Camagnin varoitukset suunnittelijoille. Hän on työskennellyt pitkään Milanon teknillisellä korkeakoululla. Hän kehoittaa välttämään gigantismia, kaupunkien voimakasta segregoitumista, yhdyskuntarakenteen hajoamista jne.

Juhlat jatkuivat ravintolaillallisilla, jonne allekirjoittanut toivotti juhlijat tervetulleiksi. Korostin omassa puheenvuorossani sitä, että YSS Ry kokoaa alamme väkeä yhteen ja tukee moniammatilliseen toimintaan kasvamista. Jaoin seuran kunniakirjan rakennusneuvos, arkkitehti SAFA Matti Vatilolle kiitokseksi hänen ansioistaan alallamme ja seuramme tukemisessa.

Elina Eskelä ja Timo Heikkinen kertoivat omista tuntemuksistaan ja hupaisistakin muistoistaan YSS Ryn puheenjohtajina. Elina Eskelä mainitsi yhtenä viime vuosien työkentelyssä näkyvänä tärkeänä tekijänä sen, että seuran johtokunnassa on ollut koko ajan sekä vanhempia konkareita että uusia nuoria ammattilaisia. Timo Heikkinen kertoi värikkäästi, miten varhempien aikojen johtokunnan väki nuoli jäsenille tarkoitettuja ja postitettavia kirjekuoria, kunnes päästiin internet- aikaan. Nuoremmat läsnäolijat saivat kuulla myös pienen johdatuksen kaupunkitutkimuspäivien synnystä. Puheensorina pöydissä kertoi, että vieraat viihtyivät.

Hilkka Lehtonen

Hae sivustolta: