Uusia tuulia Tampereen arkkitehtuurin kentällä

Seminaarin tavoitteena oli herättää keskustelua Tampereen arkkitehtuuripolitiikasta. Tässä onnistuttiin, ja seminaarin pohjalta Tampereen kaupunki selvittää ohjelman päivittämisen seuraavia vaiheita.

Tampereella on vireillä uusia avauksia arkkitehtuuriin: TAD ry tähtää arkkitehtuuri- ja design-keskuksen perustamiseen, paikallisen apoli-ohjelman päivittämistä valmistellaan ja Tampere ja Pirkanmaa hakevat yhdessä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Tampereelle perustetun TAD ry:n tavoitteena on kehittää arkkitehtuurin ja muotoilun edellytyksiä. Yhdistyksen nimi tulee sanoista Tampere Architecture and Design. Yhdistyksen jäseninä ja yhteistyökumppaneina on monipuolinen joukko paikallisia ja valtakunnallisia toimijoita, kuten designyhdistykset DesignOnTampere DOT ja Modus, rakennetun ympäristön toimijat TamSAFA ja Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys Piiru sekä Tampereen yliopiston ja -ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöt TamArk ja Tarkka sekä Tampereen arkkitehtuurikasvatus ry.

Yhdistys hakee parhaillaan rahoitusta tuleville hankkeilleen, TAD-keskuksen pilotointiin ja TAD-viikon 2020 järjestämiseen, ja tähtää yhä kasvavaan jäsenten ja yhteistyötahojen lukumäärään.

Tampereen vuonna 2007 laaditun arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivittäminen olisi ajankohtaista nyt, kun Suomen uutta valtakunnallista apolia päivitetään.

Tämä tähtäin mielessä järjestimme Tampereen arkkitehtuuripolitiikka -seminaarin lokakuussa. Seminaarissa käsiteltiin Tampereen arkkitehtuuripolitiikan nykytilaa, tavoitteita ja mahdollisuuksia yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Keskustelu tavoitti paikalla olleita laajemman joukon Aamulehden toteuttaman streamauksen ansiosta.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon toiminnanjohtaja Hanna Harris esitteli valtakunnallista arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteita ja Museoviraston yliarkkitehti Iida Kalakoski piti puheenvuoron kestävästä rakennuskulttuurista. Tampereen kaupungilta kuultiin esitykset  suunnittelujohtaja Taru Hurmeelta, jonka esitys käsitteli omaleimaista kaupunkiympäristöä pitovoimatekijänä, sekä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmilta, joka esitteli tilaajan ja maaomistajan näkökulman. Arkkitehtitoimisto Tähti-Set:n varatoimitusjohtaja Niina Rissanen tarjosi rakennussuunnittelijan näkökulman arkkitehtuuripolitiikkaan. Uusia avauksia arkkitehtuuriohjelmaan kuultiin Rakennusliike Asuva:n toimitusjohtaja Ville Kasevalta, joka peräänkuulutti mahdollisuutta avoimelle ja kriittiselle keskustelulle. Tilaisuuden viimeisenä puheenvuorona kuultiin Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuun kuusi näkökulmaa kaupungin kasvoihin.

Seminaarin tavoitteena oli herättää keskustelua Tampereen arkkitehtuuripolitiikasta. Tässä onnistuttiin, ja seminaarin pohjalta Tampereen kaupunki selvittää ohjelman päivittämisen seuraavia vaiheita. Lisäksi seminaarissa käytetystä mentimeter-ohjelmasta saatiin paljon hyödyllistä tietoa osallistujilta jatkotyön pohjaksi.

Tampere ja Pirkanmaa hakevat yhdessä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. European Capital of Culture-haku on mahdollisuus kehittää Tampereen arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa pysyvästi. Kulttuuripääkaupunkihaun yhteydessä kehitettävät hankkeet ja verkostot tukevat paremman ympäristön luomista, vaikka Tampere ei tulisikaan valituksi.

Kulttuuripääkaupunkihaun tueksi on perustettu ohjelmaryhmiä, joiden tarkoitus on tukea kulttuuripääkaupunkihaun taiteellista päätöksentekoa ja lisätä paikallista kulttuurikentän asiantuntemusta. Arkkitehtuuri, muotoilu, kulttuurimaisema -ohjelmaryhmän johtajina toimivat Kasmir Jolma ja Olli-Paavo Koponen. Ohjelmaryhmä on kokoontunut neljä kertaa vuoden 2019 aikana ja kehittänyt hanke-ehdotuksia arkkitehtuurin, muotoilun ja kulttuurimaiseman näkökulmista. Ohjelmaryhmän monipuolinen kokoonpano on mahdollistanut esimerkiksi arkkitehtuurikasvatuksen integroinnin hankkeisiin.

Kasmir Jolma on Tampereen paikallisasiamies. 

 

Seuraa TAD ry:tä somessa:

tadweek.com/tad-ry

info.tadry@gmail.com

Instagram: @tadry__

Facebook: @tadry

Hae sivustolta: