Tampereesta kiinnostava arkkitehtuurikaupunki

Tampere tarvitsee paikan, jossa arkkitehtuuri ja arkkitehdit pääsevät näkyviin ja luomaan uutta.

Tampereen Arkkitehtuuri- ja designhub on mahdollisuus tuoda yhteen yritykset, opiskelijat, kaupunki ja laaja yleisö kiinnostavalla tavalla.

Miksi Tampere?

Tampere on kiinnostava ja kehittyvä kaupunki, jossa koulutetaan nuoria innovatiivisia arkkitehteja. Tampereen design– ja arkkitehtuuriviikko on tuonut valtakunnallisesti kiinnostavia puhujia, tapahtumia ja näyttelyitä Tampereelle jo yli kymmenen vuoden ajan. Silti Tampereen vetovoimaisuus tuoreelle arkkitehtuurille ja arkkitehdeille voisi olla aivan toisella tasolla kuin tällä hetkellä. Arkkitehtuurin ja designin näkyvyys tulisi olla Tampereella jatkuvaa. Tampere tarvitsee paikan, jossa arkkitehtuuri ja arkkitehdit pääsevät näkyviin ja luomaan uutta.

Tampereen Arkkitehtuuri- ja designhub

Tampereella on virinnyt keskustelu Arkkitehtuuri- ja designhubin perustamisesta. TamSAFAn johtokunnassa on päätetty ryhtyä selvittämään idean toteuttamismahdollisuuksia. Verkosto tukee TamSAFAn vuoden 2019 tavoitteita, joita ovat arkkitehtuurin monipuolisen näkyvyyden edistäminen, verkostojen kehittäminen sekä Tampereen kiinnostavuuden lisääminen erityisesti nuorille arkkitehdeille. Vuodenvaihteen jälkeen olen aloittanut tehtäväni Tampereen paikallisasiamiehenä ja kartoittanut Tampereen Arkkitehtuuri- ja designhubia tukevia verkostoja, rahoituskanavia ja tiloja.

Visio

Keskuksen tehtävänä on toimia näyttelytilana arkkitehtuurille ja muotoilulle, jossa tuodaan esiin niin paikallista osaamista ja onnistumisia kuin kansainvälisesti kiinnostavia teemoja. Keskuksen yhteydessä toimivassa hautomossa nuoret suunnittelijat voivat yhdistää voimansa, kehittää osaamistaan, saada näkyvyyttä ja lopulta rakentaa parempaa ympäristöä. Tampereen Arkkitehtuuri- ja designhub on mahdollisuus tuoda yhteen yritykset, opiskelijat, kaupunki ja laaja yleisö kiinnostavalla tavalla.

Organisaatio

Tampereen Arkkitehtuuri- ja designhub toimii sitä varten perustettavan yhdistyksen kautta. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan paikallisia ja valtakunnallisia arkkitehtuuri- ja designalan toimijoita. Yhdistyksen tehtävänä ei ole ainoastaan ylläpitää verkostoa, vaan myös järjestää ympäri vuoden siihen liittyviä tapahtumia ja seminaareja, kuten Tampereen Arkkitehtuuri- ja Designviikkoa.

Yhteys

Keskuksen jäseniksi haetaan laajaa joukkoa paikallisia ja valtakunnallisia toimijoita. Otan mielelläni vastaan ideoita ja kommentteja hubin perustamiseen liittyen osoitteeseen asiamies.tampere@safa.fi tai puh +358 50 443 2710

Kasmir Jolma

Kasmir Jolma on SAFAn paikallisasiamies Tampereella. Hän toimii yrittäjänä kilpailuvoiton pohjalta perustamassaan Jolma Arkkitehdit arkkitehtitoimistossa, jossa hän on erikoistunut kestävään kaupunkisuunnitteluun, tutkimukseen ja viestintään. Kasmir toimii opettajana Tampereen ammattikorkeakoululla. Hän on järjestänyt Tampereen Design- ja Arkkitehtuuriviikon pääseminaaria useiden vuosien ajan.

Hae sivustolta: