Prosenttitaide rikastaa rakennettua ympäristöä

Rakennetun ympäristön korostaminen taiteen avulla näkyy maamme julkisissa kaupunkitiloissa miljöötä rikastavana ilmiönä. Ympäristötaide on yleisölle ilmaista ja se saavuttaa katsojat luontevasti julkisilla paikoilla ja julkisissa sisätiloissa. Taide luo ympäristöön elämyksellisyyttä visuaalisina kokemuksina. Kulkuväylät, pihat ja kaupunkiaukiot saavat uusia merkityksiä ja muodostuvat alueellisiksi vetovoimatekijöiksi. Taiteen avulla nostetaan rakennetun ympäristön arvoa ja viihtyisyyttä.

Villu Jaanisoon Kuukkeli Kalasatamassa.
Villu Jaanisoon Kuukkeli Kalasatamassa.

Suomessa ympäristötaidetta edistetään monilla paikkakunnilla ns. prosenttiperiaatteella, jossa n. 1-2 % rakennushankkeen kokonaisbudjetista suunnataan taiteeseen. Rinnalle on kehitetty muitakin rahoitusmuotoja, mutta pääperiaatteena on, että ympäristötaidetta syntyy sekä julkisella että yksityisellä rahoituksella. Vuosi 2015 oli prosenttitaiteen teemavuosi ja taiteen edistämiskeskus TAIKE:n ohjelmassa oli ympäristötaiteen hankintamenetelmien kehittäminen. Tavoitteena oli tehdä julkisen taidehankinnan käytännöt luonnolliseksi osaksi rakennussuunnittelua ja uudis- ja korjausrakentamista. Poliittisia päättäjiä, julkishallinnon virkamiehiä, rakennuttajia ja rakennusliikkeiden johtajia sekä rahoittajia haastettiin aloitteelliseen toimintaan rakennettuun ympäristöön sijoitettavien taidehankintojen menetelmien kehittämiseksi. Tavoitteena on ollut juurruttaa prosenttiperiaate osaksi suomalaista rakennuskulttuuria sekä kunnallista päätöksentekoa

Hyviä malleja ympäristötaiteen hankintaan

Kampanjan aikana syntyi hyviä malleja ympäristötaiteen hankintaan ja koosteena niistä julkaistiin kätevä ohjekirja, Prosenttitaiteen käsikirja, jossa on selkeät osat sekä taitelijoille että taiteen tilaajille. Prosenttitaiteen edistämisessä ovat olleet mukana Suomen Taiteilijaseura STS, Teollisuustaiteen liitto Ornamo, Ympäristötaiteen säätiö, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo ja tämän vuoden alusta myös SAFA. Prosentti taiteelle -hankkeen yhteydessä on toteutettu erityisiä ”Sinustako ympäristötaiteen tekijä”- koulutustilaisuuksia taitelijoille eri puolilla Suomea. Niissä käsitellään rakentamisen käytäntöjä sekä malleja suunnitteluyhteistyöstä ja sopimusmenettelyistä. Taiteen edistämiskeskus on myös suunnannut tukea prosenttitaiteen pilottihankkeisiin, joita toteutetaan yhteensä 11 paikkakunnalla.

Ammatillinen yhteistyö taidehankkeissa

Suomessa prosenttitaidetta tehdään ammattimaisesti. Taiteilija tai työryhmä on taideteoksen keskeinen tekijä ja tekijänoikeuksien omistaja. Taitelija voidaan rakennushankkeeseen liitetyssä taideprojektissa rinnastaa muihin alihankkijoihin. Arkkitehdin tehtävä on pääsuunnittelijana varmistaa taideteoksen suunnitelmien yhteensopivuus hankkeeseen samalla tavalla kuin muiden erikoissuunnitelmien, esim. LVI- ja sähkösuunnitelmien kohdalla. Arkkitehti on taiteilijan lähin yhteistyökumppani sijoitettaessa taidetta rakennuskohteisiin.

Ympäristötaiteen monet muodot

Ympäristötaide esiintyy useimmiten kookkaina teoksina ulkotiloissa ja liikenneympäristöissä, mutta se toimii pienemmässä mittakaavassa myös julkisissa sisätiloissa, mm. kulttuuritalojen, kirjastojen, terveyskeskusten, koulujen ja sairaaloiden aulatiloissa.

Taiteilijat voivat osallistua ympäristötaiteen hankkeisiin omalla luontaisella ilmaisutavallaan, ilmoittautua halukkaiksi taiteen tekijöiksi ja osallistua hankekohtaisiin taidekilpailuihin. Tekijöiltä edellytetään myös selkeitä ohjeita teosten elinkaaren hallitsemiseksi, koska varsinkin ulkotiloihin sijoitettavien teosten huollon ja ylläpidon vaatimukset vaihtelevat.

Johdonmukaisesti toteutettu ja ylläpidetty ympäristötaide on kansakunnalle merkittävä kulttuurinen voimavara. Se kertoo tavoitteellisesta rakennetun ympäristön arvon kohottamisesta ja viihtyisyyden parantamisesta taiteen keinoin.

Hae sivustolta: