Lisää arkkitehteja valtuustoihin

Puolueet keräävät viimeisiä ehdokkaita kuntavaalien listoille tätä kirjoittaessani. Arkkitehteja näyttää olevan vain vähän kunnallisilla päättäjäpaikoilla. Miksi näin? Monimutkaisten ongelmien ratkaisukoulutuksen saaneet ihmiset olisivat mitä tarpeellisimpia päättäjiä.

On monia syitä, miksi ehdokkaaksi ei hakeuduta. En ehdi, ei kiinnosta, elämäntilanteeni ei salli, en koe mitään puoluetta riittävän omaksi, en halua julkistaa puoluekantaani. Mutta jos harkitsisit vielä kerran? Oletko tyytymätön tapaan, jolla jokin sinulle tärkeä aihepiiri hoidetaan kotikunnassasi? Vaalikampanjan aikana voisit esittää omia ratkaisumallejasi. Jos äänestäjäsi nostaisivat sinut valtuustoon, voisit edistää toimivampia tapoja ratkaista asioita.

Osa arkkitehdeista työskentelee sellaisessa asemassa, että kunnalliseksi päättäjäksi ei ole viisasta hakeutua. Ei, jos se vaikeuttaisi omaa mahdollisuuttaan tarjota kyseiselle kunnalle suunnittelupalveluja. Ei, jos työskentelee kotikuntansa kaavoitustehtävissä, koska kaavoittajan työtä arvioidaan valtuustossa. Jotkut saattavat arkailla omien näkemystensä tuomista esille, jotta eivät suututtaisi keskeisiä kuntapäättäjiä ja vaarantaisi töiden saamista. Mutta varsinkin silloin olisi syytä näkemysten reippaaseen tuuletukseen!

Arkkitehdin pyrkimistä kotikunnan valtuustoon helpottaa, jos työskentelee eri kunnassa. Esimerkkinä on Kauniaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi, nykyään myös kansanedustaja. Hän on eduskuntatyön aikana virkavapaalla Espoon rakennusvalvontajohtajan työstä.

Valtion virassa, arkkitehtuurin opettajana tai tutkijana toimivalla arkkitehdilla ei pitäisi olla esteitä hakeutua kunnallisiin luottamustehtäviin. Kannattaa harkita!

Jos nykyisen hallituksen tavoittelema maakuntauudistus tulee voimaan, kuntien tehtävien painotus muuttuu tuntuvasti tulevalla valtuustokaudella. Maankäytön ja kuntainfran suunnittelusta tulee nykyistä merkittävämpi osa kunnallista päätöksentekoa. Arkkitehtiosaajille riittäisi vaativaa, mutta antoisaa työsarkaa yhä paremmin toimivien yhdyskuntien luomisessa.

Hae sivustolta: