Huolella suunniteltu pientalo kestää aikaa ja säilyttää arvonsa

Rakennuksen sovittaminen paikkaan ja asiakkaan tarpeisiin ei ole luksusta vaan järkevää rahan käyttöä, kirjoittaa arkkitehti Kirsi Korhonen.

Asunto Oy Huvitus. Kuva: Jussi Tiainen

Viihtyisän, toimivan ja elinkaarikustannuksiltaan edullisen pientalon toteutus edellyttää panostusta suunnitteluun. Arkkitehti on luottohenkilö, joka pystyy olemaan asiakkaan tukena luonnossuunnittelusta toteutuksen loppuun saakka

Arkkitehdin tärkein tehtävä pientalon rakennushankkeessa on suunnitella käyttäjän tarpeet täyttävä, ympäristöön istuva rakennus. Kaupungeissa on usein paljon rakentamista säänteleviä vaatimuksia, tontit ovat pieniä ja alueet tiiviisti rakennettuja. Tällöin tontin käytöstä ja rakennuksen suhteesta ympäristöön muodostuu merkittävä tekijä. Väljälle tontille maaseudulla rakennuksen voi rakentaa vapaammin. 

Räätälöidyillä suunnitelmilla tontin käyttö voidaan ratkaista siten, että tontille muodostuu myös suojaisia pihatiloja ja sisätiloista avautuu mielenkiintoisia näkymiä ulos. Rakennuksen sijoituksessa arkkitehdin tehtävänä on suunnitella luontevat  liittymät naapuritontteihin ja katuun. Myöskään naapuri ei saisi häiritä tai häiriintyä tarpeettomasti.

Oman kodin rakentaminen on elämän suurimpia investointeja, joten sen suunnitteluun kannattaa varata aikaa myös itselle. Perusomakotitalon suunnittelulle kalenterivuosi on sopiva aika. Tässä ajassa voidaan nähdä vuodenaikojen vaikutus tontilla ja kokea paikan eri puolet. Tällöin on aikaa vielä miettiä asioita uudelleen, harkita valittujen ratkaisujen soveltuvuutta tontille ja omaan elämäntilanteeseen. 

 

Arkkitehti on luottohenkilö, joka pystyy olemaan asiakkaan tukena luonnossuunnittelusta toteutuksen loppuun saakka

 

 


Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy:n suunnittelema Asunto Oy Huvitus valmistui vuonna 2007 Vuosaaren Omenamäkeen. Taloyhtiö käsittää kymmenen kolmikerroksista puurakenteista kaupunkipientaloa. Kuva: Jussi Tiainen

 

Pientalon suunnittelu alkaa tutustumalla käyttäjän tarpeisiin ja mieltymyksiin, joiden pohjalta arkkitehti tutkii vaihtoehtoja. Saattaa myös löytyä ratkaisu, jota asiakas ei ole tullut ajatelleeksi. Asunnon suunnittelu on millimetrien hallintaa. Minimoimalla hukkatilat voidaan vaikuttaa myös rakennuskustannuksiin ja panostaa niihin tiloihin ja ratkaisuihin, joilla on kussakin tilanteessa eniten merkitystä. Asiakkaan mieltymykset ja rakennuspaikka muodostavat kokonaisuuden, jonka ratkaisu vaatii huolellista suunnittelua.

Hyvin suunniteltu koti on asukkaidensa näköinen, asukkaille mitoitettu ja heidän tarpeensa huomioiva. Koti, joka elää ja mukautuu ajassa asukkaidensa mukana.

Arkkitehdin tehtävänä on yhteensovittaa eri alojen suunnitelmat toisiinsa, toimia pääsuunnittelijana. Rakennusvirheet voidaan estää hyvällä suunnittelulla ja varaamalla riittävästi aikaa rakentamisen eri vaiheisiin. Kiireessä ei kannata tehdä mitään. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu talo kestää aikaa ja säilyttää arvonsa. Hyvään lopputulokseen voidaan päästä hyvinkin erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla ratkaisuilla. Rakennuksen sovittaminen paikkaan ja asiakkaan tarpeisiin ei ole luksusta vaan järkevää rahan käyttöä.

 

Kirsi Korhonen toimii osakkaana erityisesti asuntosuunnittelustaan tunnetussa, vuonna 2002 perustetussa Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy:ssä.

 


 

Kesäinen #parempipientalo -kampanja alkaa!

Safa käynnistää kesäisen #parempipientalo -kampanjan, jossa nostetaan esiin pientalojen arkkitehtisuunnittelijoita. Esittelemme omakotitaloja ja mökkejä, jotka on suunniteltu huolella, kestävästi ja resurssiviisaasti. Kohteita julkaistaan Safan Instagramissa ja Facebookissa heinäkuun alusta elokuun puoliväliin. Seuraa, tykkää ja jaa omissa kanavissasi!

 

Hae sivustolta: