Arkkitehtuuriohjelma laadun ja identiteetin määrittäjänä

Oulun kaupungin uusi arkkitehtuuriohjelma on valmistunut tänä keväänä.

Valtakunnallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma laadittiin 1998 ja sitä seurasivat etujoukoissa Oulu ja Jyväskylä laatien omat ohjelmansa 2002. Paljon on kuitenkin ehtinyt vettä virrata Oulujoessa tuon ajankohdan jälkeen. Käsitys Oulun kaupungista kokonaisuutena on muuttunut kuntaliitosten moninkertaistettua sen pinta-alaa vuoteen 2013 mennessä. Uuden identiteetin rakentuessa uusi arkkitehtuuriohjelma tulee siis tarpeeseen ja ajoittuu hyvään ajankohtaan.

Ohjelmassa visioidaan Oulu pohjoisena arkkitehtuurikaupunkina jolla on vahva tahtotila olla vetovoimainen, monimuotoinen, yhteinen ja laadukas kaupunki. Esiin nostetaan rakennetun ympäristön kohtelua, suunnittelua ja toteuttamista koskevia toimenpiteitä, joilla tuo tavoite halutaan saavuttaa. Monipuolinen kulttuuriympäristö jossa vesistöt, rannat, maisemat ja pohjoinen sijainti nousevat painokkaina tekijöinä ohjelman nostoissa. Kaupunkiympäristön ja kulttuuriympäristön laatuun ja monipuolisuuteen halutaan panostaa ja ne nähdään myös vetovoimatekijöinä.

Ansiokasta on, että työtä on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa. Ääneen ovat päässeet työn eri vaiheissa useat tahot. Työryhmätyöskentelyn lisäksi kuntalaiset ovat päässeet vastaamaan kyselyihin ja arkkitehtiopiskelijat osallistumaan työpajoihin. Työlle on saatu luotua tunnettuutta jo tekovaiheessa ja toivottavasti myös asukkaiden kansalaisen kiinnostus omaan ympäristöön on saatu herätettyä.

Arkkitehtuuriohjelmassa kaupunki kuvaa, mitä Oulu edellyttää niin itseltään kuin kumppaneiltaan korkeatasoisen kaupunkiympäristön rakentumiseksi. Tavoitteet ovat korkealentoisia ja hyviä, mutta nähtäväksi jää miten ohjelmassa kuvatut linjaukset saadaan jalkautettua.

Pohjoisen arkkitehtuurikaupungin arkkitehtuuriohjelmalla on vahva status, kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sen tänä keväänä. Kaupungissa on meneillään herkillä alueilla suuria hankkeita. Vetovoimaista kaupunkia rakennettaessa nähtäväksi jää, kuinka kaupunki arkkitehtuuriohjelmaansa kirjattuja periaatteitaan noudattaa ja miten se lunastaa lupauksensa olla pohjoinen, kulttuuriympäristöänsä arvostava ja laadukas arkkitehtuurikaupunki. Millä vetovoima lopulta syntyy?

Tutustu Oulun arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan

Hae sivustolta: