Arkkitehdin muistilista yhdyskuntasuunnittelun karikoihin

Yhä laajentuvissa ja monimutkaistuvissa suunnittelutehtävissä arkkitehdeille ollaan sälyttämässä entistä enemmän vastuuta. Toisaalta on myös merkkejä siitä, että arkkitehtien asiantuntijaroolia kyseenalaistetaan ja vaikutusvaltaa haluttaisiin joillakin toimintasektoreilla vähentää.

Mikä on ammattikuntamme osaamisen kärki, jotta olemme relevantti ja tarpeellinen asiantuntijaryhmä myös tulevaisuudessa? Kuinka me kaupunkeja ja yhdyskuntia suunnittelevat arkkitehdit voimme vaikuttaa ja mitä meidän tulee pystyä huomioimaan?

SAFAn yhdyskuntasuunnittelun toimikunta ryhtyi viime vuonna kartoittamaan yhdyskuntasuunnittelun keskeisiä haasteita ja ratkaisuja niihin. Työn tavoitteena oli kehittää arkkitehtien työtä tukeva ratkaisuvalikoima eri tilanteisiin.

Neljä pääteemaa

Pääteemoiksi nousivat työn, asumisen ja liikkumisen muutokset, uuden rakentamisen sijoittuminen, korjausrakentaminen ja purkaminen, ilmastonmuutos ja vastuullisuus sekä markkinalähtöisyys kaupungissa.

Pian alkoi hahmottua, että nämä teemat ovat myös läpileikkaavia suhteessa toisiinsa. Kokonaisuuden hahmottamisen työkaluksi kehittyi matriisimainen taulukkorakenne.

Kuhunkin pääteemaan liittyen taulukossa on tuotu esiin useita erilaisia alateemoja ja niihin on luodattu myös mahdollisia ratkaisuja. Koska arkkitehtikuntaa toimii kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, teemoja tarkastellaan erilaisissa rooleissa toimivien arkkitehtien näkökulmasta. Näin voidaan hahmottaa, minkälaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia ammattikunnallamme on.

Lisää vastuuta

Kestävän suunnittelun asiantuntijuusvaatimus tulee lisääntymään kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Arkkitehtikunnan perinteiseksi vahvuudeksi on nähty kyky yhdistää ja muotoilla erilaisia näkökulmia kokonaisuuksiksi. Yhä laajentuvissa ja monimutkaistuvissa suunnittelutehtävissä arkkitehdeille ollaan sälyttämässä entistä enemmän vastuuta. Toisaalta on myös merkkejä siitä, että arkkitehtien asiantuntijaroolia kyseenalaistetaan ja vaikutusvaltaa haluttaisiin joillakin toimintasektoreilla vähentää.

Lisäksi kestävyyshaaste tulee muokkaamaan työelämää. Joudutaan puntaroimaan, onko esittämilläsi ratkaisuilla hyviä vai huonoja vaikutuksia yhteiskunnalle. Kattavatkaan tavoite- ja toimenpidelistaukset eivät yksin riitä, mikäli koko yhteiskunta ja lainsäädäntö eivät tue läpileikkaavasti kestävyyden tavoitteita. Mukaan tarvitaan vahvasti myös yritysvastuun näkökulmaa.

Taulukon keinopaletti toimii muistilistana kaikille arkkitehdeille ja muille yhdyskuntasuunnittelun parissa toimiville. Yhdyskuntasuunnittelutoimikunta toivoo, että taulukko herättää ammattikunnassamme keskustelua, uusia avauksia ja uusia ratkaisuja tämän päivän ja tulevaisuuden haasteiden äärellä.

Yhdyskuntasuunnittelijan ratkaisutaulukko

Lisää Ammattitietoa-sivulla

Markku Kaila, arkkitehti SAFA
SAFAn yhdyskuntasuunnittelutoimikunnan jäsen

Hae sivustolta: