Arkkitehdit tulevaisuuden rakentajina?

Tapamme ymmärtää ja käsittää tilaa on jatkuvassa muutoksessa. Digitalisaatio sekä kehittyvät teknologiat muuttavat nopeassa tahdissa asuin- ja kaupunkiympäristöämme. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus tuovat uusia tasoja olemassa oleviin paikkoihin ja erilaiset sovellukset luovat virtuaalisia paikkoja, joissa ihmiset voivat seurustella ja viettää aikaa muiden ihmisten kanssa. Myös ilmastonmuutos sekä globalisaation aiheuttamat ilmiöt vaativat toimia.

Miten arkkitehtien ammattikunta vastaa tähän globaaliin kehitykseen ja muutokseen? Onko olemassa riski, etteivät arkkitehdit sopeudu ja reagoi muutokseen riittävän nopeasti ja kokonaisvaltaisesti?

MITÄ JOS ARKKITEHTUURIN SUURIN ARVO TULEVAISUUDESSSA EI OLEKAAN ARKKITEHTUURI?

Arkkitehti ja elokuvantekijä Liam Young, ajatushautomo Tomorrow’s Thoughts Today’n perustaja, esittää Uncube Magazine -lehden haastattelussa, että arkkitehtien potentiaali menee hukkaan, mikäli ammattikunta pitäytyy pelkästään rakennusten suunnittelussa. Hän korostaa kuinka tärkeää olisi, että arkkitehdit löytäisivät tarttumapintaa myös muilta aloilta: arkkitehdit voisivat toimia laaja-alaisesti yhteiskunnassa myös esimerkiksi strategeina, poliitikkoina, suunnittelijoina tai kuraattoreina, kirjoittajina, toimittajina, aktivisteina ja tarinankertojina. Youngin mukaan kyky löytää keinoja toimia myös muilla aloilla antaa arkkitehdeille lisäarvoa (Young, Uncube Magazine, 2015).

Ajatus siitä, että arkkitehdit toimisivat vielä nykyistä enemmän myös perinteisen suunnittelukentän ulkopuolella, on ajankohtainen. Koko ammattikunta ja etenkin perinteisellä suunnittelukentällä toimivat arkkitehdit hyötyisivät, jos arkkitehdit vaikuttaisivat nykyistä laaja-alaisemmin esimerkiksi politiikassa tai toimittajina tai valtion ja kaupunkien virkamiehinä. Myös rakentamisen alalla olisi tarvetta nähdä arkkitehtejä voimakkaammin sekä rakennuttaja- että tilaajapuolella. Tuntuisi luontevalta ajatella, että mitä laaja-alaisemmin arkkitehdit toimivat yhteiskunnassa koulutustaan vastaavissa ja sen mahdollistamissa tehtävissä, sitä enemmän arkkitehdeillä olisi vaikutusvaltaa. Vaikuttaa myös välttämättömältä, että arkkitehdit ovat oleellisessa ja aktiivisessa roolissa rakentamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa.

Pritzker-palkittu arkkitehti Rem Koolhaas (OMA) toi esiin loppupuheenvuorossaan American Institute of Architectsin vuoden 2016 AIA National Convention -seminaarissa, että arkkitehtuurin suurin arvo tulevaisuudessa ei välttämättä edes ole arkkitehtuuri. Koolhaasin sanoin: “Architecture and the language of architecture – platform, blueprint, structure – became almost the preferred language for indicating a lot of phenomenon that we’re facing from Silicon Valley. They took over our metaphors, and it made me think that regardless of our speed, which is too slow for Silicon Valley, we can perhaps think of the modern world maybe not always in the form of buildings but in the form of knowledge or organization and structure and society that we can offer and provide” (Co.Design, 2017).Koolhaasin näkökulma on kiinnostava. Se avaa uusia näkökulmia arkkitehdin tulevaisuuden toimintakenttään lisäämällä perinteisen rakennussuunnittelun rinnalle täysin uudenlaisia tasoja toimia.

Arkkitehtuurin työläs ja hidas tahti muodostaa haasteen nopealle reagoinnille tämän ajan eri ilmiöihin puhumattakaan tulevaisuuden muutoksista. Miten arkkitehtien ammattikunta vastaa tähän haasteeseen? Olisiko työskenteleminen tulevaisuudessa yhteiskunnan eri kerroksissa ja tasoissa, mitä ne ikinä tulevatkaan olemaan, yksi vastaus kysymykseen? Ehkä myös merkittävä osa arkkitehdin panoksesta tulevaisuuden rakentamisessa tuleekin rakennussuunnittelun ulkopuolelta.

Tarkoitukseni on tutkia aihealuetta eri näkökulmista Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin residenssissä ensi syksyn aikana. Kiinnostavana kysymyksenä koen sen, minkälaisena arkkitehdin sekä arkkitehtuurin roolit tulevaisuuden yhteiskunnassa halutaan nähdä ja minkälaisena tilanne tällä hetkellä tavoitteita vasten näyttäytyy. Projektiani tukevat Alfred Kordelinin säätiö sekä Taiteen edistämiskeskus.

Lähteet:

What Am I a Citizen Of? Liam Young Advocates the Utter Dissolution of the Term Architect, Uncube Magazine, 28.4.2017

Rem Koolhaas: “Architecture Has A Serious Problem Today” Co.Design, 28.4.2017

Hae sivustolta: