Osallistamisen uudet tuulet: kaupunkipeliä ja virtuaalimaailmaa

Vuorovaikutus on noussut tärkeään rooliin kaupunkisuunnittelussa. Tästä syystä vuorovaikutukseen ja osallistamiseen halutaan löytää alati uusia keinoja ja toimintamalleja. Hyvä vuorovaikutus ja osallistaminen parantavat parhaimmillaan suunnittelun laatua, avoimuutta sekä tiedon kulkua niin asukkaiden, toimijoiden, päättäjien kuin asiantuntijoidenkin välillä.

Porin kaupunkisuunnittelu osallistui viime vuonna SAFAn ja MAL-verkoston 3DYKS-projektiin, jossa pohdittiin digitalisaation tuomia mahdollisuuksia suunnittelulle. Porin case-esimerkissä tarkasteltiin osallistavia ja havainnollistavia vuorovaikutusmenetelmiä Karjarannan Lestikadun suunnittelun tukena. Suunnittelutyössä hyödynnetään niin perinteisiä (lautapelit ja työpajat) kuin digitaalisia vuorovaikutusmenetelmiä, jotka pyritään integroimaan luontevaksi osaksi kaavatyön prosessia.

Kaupunkipelillä uusia oivalluksia

Lestikadun suunnittelutyöhön kehitettiin kaupunkisuunnittelulautapeli, jossa alueen toimijat heittäytyivät omaan rooliin esimerkiksi, kiinteistön omistajana, yrittäjänä tai asukkaana. Kaupunkipeli antaa konkreettisen käsityksen eri osapuolten intresseistä sekä niiden yhteensovittamisen haasteista. Pelin tuloksena ei saada pelkästään hyviä suunnitteluideoita vaan myös arvokasta kokemusta kaupunkipelin toimivuudesta osallistamisen ja suunnitelun välineenä.

Kaupunkipeliä voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Sitä voidaan pelata ryhmässä tai sen avulla voidaan kerätä yksittäisiä kehitysideoita. Peliä tullaan käyttämään seuraavan kerran toisessa Porin kehittämiskohteessa eräänlaisena työpajan ideariihenä, johon jokainen voi suunnitella haluamansa näköiset toiminnot.

3D-virtuaalimallinnus suunnittelun ja vuorovaikutuksen välineenä

Digitaalinen murros on johtanut siihen, että yhä useammin kaavasuunnitelmat havainnollistetaan 3D-mallien avulla. 3D-mallien avulla voidaan vaivattomasti tarkastella erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja, tunnistaa konflikteja ja ne toimivat hyvänä tukena päätöksenteossa. 3D-malleista voidaan edelleen luoda virtuaalimalleja, jossa virtuaalilasit vievät käyttäjän kolmiulotteiseen virtuaalimaailmaan. Kokemukset Porin Lestikadun 3D-mallinnuksen ja virtuaalimallin soveltuvuudesta kaupunkisuunnittelun vuorovaikutus- ja suunnitteluvälineiksi olivat erittäin positiivisia. 3D-mallinnus ja virtuaalitodellisuus ovat jatkossakin kiinteä osa kaupunkisuunnittelua, jolla saadaan lisättyä ihmisten aktiivisuutta osallistumaan yhteisen kaupungin kehittämiseen. kuvitus

Pääset katsomaan Lestikadun 3D-mallia tästä linkistä (ei toimi Internet Explorer-selaimella)

Hae sivustolta: