Kohti entistä parempaa TamSAFAa

TamSAFA teki jäsenistölleen jäsenkyselyn alkusyksystä 2017. Koska yhdistystä pyöritetään vapaaehtoisvoimin, ovat resurssit toiminnan järjestämiseen rajalliset. Kyselyn tarkoituksena olikin kartoittaa, millaista toimintaa meiltä odotetaan ja toivotaan. Samalla kartoitettiin uusia ideoita toimintaan. Vastauksia saatiin mukavasti ja ne kertoivat jäsentemme olevan varsin tyytyväisiä monipuoliseen toimintaamme. Tässä hieman yhteenvetoa kyselyn tuloksista.

Toiminnan toivotaan olevan laaja-alaista: Yli puolet vastaajista toivoi ekskursioita (kotimaassa ja ulkomailla), seminaareja sekä pienempiä arkkitehtuurikohdevierailuja lähialueilla. Lisäksi koulutus ja vapaamuotoiset tapaamiset saivat kannatusta. Arkkitehtuuritapahtumien järjestämistä ei-arkkitehdeille sen sijaan ei pidetty yhtä tarpeellisena. Kuva1

Koulutusten sisällöksi toivottiin rakentamismääräysasioita ja muita ajankohtaisia aiheita suunnittelutyöhön liittyen. Oli kuitenkin mukavaa huomata, että myös kaikki muut annetut koulutusehdotukset saivat tasaisesti kannatusta. Ehkä tällaiset luovuutta herättelevät kurssit olisivatkin mainio tapa edistää työssä jaksamista, ja paikallisyhdistys niiden sopiva järjestäjä! Kuva2

Toimintamme ydintä ovat olleet säännölliset vapaamuotoiset kuukausitapaamiset vaihtelevin teemoin sekä pikkujoulut. Viime kesänä lanseerattu TamSAFAn jäsenille perheineen tarkoitettu kesäjuhla otettiin myös ilolla vastaan. Vapaamuotoiset tapaamiset mahdollistavat matalan kynnyksen osallistumisen toimintaan, vaikka ennestään tuttuja kasvoja ei joukossa vielä olisikaan. Kuva3

TamSAFAn toivotaan osallistuvan aktiivisesti myös paikalliseen julkiseen keskusteluun ammattikuntaa koskevista asioista. Johtokunnassa keskustellaan ammattikunnan asioista aktiivisesti ja aina silloin tällöin on myös osallistuttu julkiseen keskusteluun mm. mielipidekirjoituksella paikallislehdessä. Mielipidekirjoittelu on koettu hieman riskialttiiksi oman työn takia ja varsinkin kritiikin kirjoittaminen on jäänyt vähiin. Ehkä yhdistyksen pitäisikin löytää muita, positiivisia, keinoja osallistua keskusteluun jolloin ammattikuntakin saisi näkyvyyttä. Kuva4

Positiivista näkyvyyttä ammattikunnalle on myös ollut osallistuminen paikallisille ASTA-messuille, jossa TamSAFA on tarjonnut ilmaista arkkitehtuurineuvontaa yhteisellä rakennusalan neuvontapisteellä. Neuvontapiste on samalla toiminut pientaloarkkitehdeille mainiona markkinointikeinona ja olemmekin saaneet näin hyvin vapaaehtoisia neuvojia jäsenistöstämme mukaan.

Yhteenvetona voi sanoa, että kovat ovat vaatimukset johtokunnalle! Paljon on tehty ja vähintään samaan tasoon pitäisi jatkossakin pyrkiä. Onneksemme Tampereella meillä on myös rakennusalan yhdistysten oma yhteisyhdistys Pirkanmaan Rakentajat ry (PIRA). Yhteistyön lisääminen muiden rakennusalan yhdistysten kanssa helpottaa kaikkia meitä rajallisten resurssien kanssa painivia. Ja onneksemme johtokuntaan saatiin taas houkuteltua muutama uusi innokas kasvo, innostamaan meitä vanhempiakin jäseniä uuteen nousuun ensi vuodeksi!

Tähän blogiin on nostettu vain muutamia kyselyn tuloksia. Tarkempaa tietoa kyselyn sisällöstä ja tuloksista saa allekirjoittaneelta: ruut@ark-pinta.fi

Hae sivustolta: