TEK:n kysely: Arkkitehdit muita tutkintoryhmiä stressaantuneempia

Tekniikan akateemisten työmarkkinakyselyn mukaan valtaosa arkkitehdeista on tyytyväisiä työhönsä, vaikka työtahti on tiukka.

Teksti: Päivi Virtanen

Tekniikan Akateemisten työmarkkina­kyselyyn vastanneiden arkkitehtien mediaanikuukausipalkka oli 4 520 euroa.

Loppuvuodesta 2021 toteutetun kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEK:n jäsenet. Arkkitehtivastaajia oli 225. Vastanneiden mediaani-ikä oli 44 vuotta ja alkupalkkataso keskimäärin 3 700 euroa.

”Kaikkien tutkintoryhmien keskimääräinen vastausprosentti oli 20, mutta arkkitehtien vastausprosentti oli vähän alempi, 14 prosenttia”, TEK:n palkkatutkija Tuunia Keränen sanoo.

Keräsen mukaan vastaajien pienen määrän vuoksi esimerkiksi palkoista toimialoittain tai ikäryhmittäin tarkasteltuna ei voi vetää kovin pitkälle vietyjä johtopäätöksiä.

”Arkkitehtivastaajissa painottuu se, että vastaajista kuntasektorilla työskentelevien arkkitehtien osuus oli selvästi suurempi kuin muilla tutkintoryhmillä, lähes kolmannes. Toinen leimaava tekijä on asiantuntija-asemassa olevien vastaajien suuri määrä”, Keränen sanoo.

Kuten muissakin tekkiläisissä tutkintoryhmissä, naisten mediaanipalkat ovat lähes kaikissa ikäryhmissä alemmat kuin miehillä. Palkkatasa-arvossa on siis vielä tekemistä, arkkitehdeillakin.

Naisten mediaanipalkat ovat lähes kaikissa ikäryhmissä alemmat kuin miehillä.

Kyselyllä kartoitettiin tällä kertaa myös työtyytyväisyyttä. Arkkkitehtivastaajista 80 prosenttia ilmoitti olevansa joko erittäin tai melko tyytyväisiä työhönsä, kun kaikilla vastaajilla luku oli 84 prosenttia. Erittäin tai melko tyytymättömien osuus oli sen sijaan 19 prosenttia, mikä oli neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin kaikilla vastaajilla.

Arkkitehtivastaajista 31 prosenttia ilmoitti olevansa melko tai erittäin stressaantuneita. Luku on suurempi kuin muissa tutkintoryhmissä.

”Arkkitehtivastaajista valtaosa oli asiantuntijoita, ja asiantuntijatehtävissä viihdytään keskimäärin vähän huonommin kuin johtotehtävissä. Tulos varmasti heijastelee myös rakennushankkeiden tiukkoja aikatauluja”, Keränen arvelee.

Sen sijaan työtahtia ja tiukkoja aikatauluja kartoittavissa tuloksissa arkkitehtivastaajat asettuivat samalle tasolle muiden tutkintoryhmien kanssa: hieman yli puolet kertoi työskentelevänsä päivittäin tai viikoittain tiukkojen aikataulujen paineessa.

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 2/22.

Hae sivustolta: