Tamperelaisarkkitehdit suunnittelivat kansallispuistoihin uudet taukopaikkarakennukset – “Muutamalla elementillä voi tehdä loputtoman määrän erilaisia rakennelmia”

Manu Humpin ja Malin Moision suunnitteleman taukopaikkamalliston lähtökohtina olivat ekologisuus, modulaarisuus ja muunneltavuus. Kansallispuistoihin ei ole aiemmin suunniteltu arkkitehtonisia kokonaisuuksia.

Teksti: Anni Varis

Arkkitehdit Manu Humppi Laitila Arkkitehdeista ja Malin Moisio Arkkitehtitoimisto Tilastosta suunnittelivat kansallispuistoihin retkeilyrakenteiden malliston. Ensimmäiset uuden taukopaikkamalliston mukaiset rakenteet valmistuivat Merenkurkun maailmanperintöalueelle lokakuussa 2023. Seuraavana vuorossa ovat Teijon ja Nuuksion kansallispuistot.

 

Manu Humppi: Metsähallitus halusi uudistaa kansallispuistojen taukopaikkakonseptin ilmeen sekä taukopaikkojen tekemisen tavan. Vanha mallisto perustui siihen, että hirsirakenteiset taukopaikat nikkaroitiin paikan päällä. Uudessa mallistossa taukopaikat esivalmistetaan mahdollisimman pitkälle ennen kuin ne kuljetetaan puistoon ja kasataan.

Olemme kumpikin suunnitelleet retkeily­rakenteita tahoillamme, mutta tämän työn kohdalla päätimme tehdä tarjouksen yhdessä. Suunnittelutyö alkoi viime vuonna kevätalvella ja kesti noin puoli vuotta. Tilaaja äänesti useista vaihtoehdoista, mitä suunnitelmia lähdetään työstämään eteenpäin.

Malin Moisio: Puistot olivat meille tuttuja, sillä olemme molemmat retkeilleet koko ikämme.
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kansallispuistoihin suunniteltiin arkkitehtonisia kokonaisuuksia. Suunnittelun reunaehdot olivat skaalautuvuus, modulaarisuus, kohtuuhintaisuus ja muunneltavuus.

Suunnittelimme kaksi mallistokokonaisuutta, toisen saaristoon ja toiseen metsään. Metsäympäristön piirumallit on tehty hirsirakentamisesta inspiroituneella tekniikalla, jossa nurkkia ei salvota, vaan piirut ladotaan päällekkäin. Metsän ristikkomalleissa rakenteet kootaan työpajavalmisteisista ristikoista.

Saaristoon tarkoitetuissa malleissa on saaristolaisarkkitehtuurin pohjautuva muotoidea. Lisäksi suunnittelimme pari näyttävämpää rakennelmaa, ympäri käännettyä venettä ja vanhaa majakkaa mukailevat katokset.

 


Ensimmäiset uuden taukopaikkamalliston mukaiset rakenteet pystytettiin Merenkurkun maailmanperintöalueelle syksyllä 2023. Kuva: Outi Ala-Härkönen/Metsähallitus

 

MH: Saaristomoduulimallisto onnistui mielestämme erityisen hyvin. Siinä vain muutamalla elementillä voi tehdä loputtoman määrän erilaisia rakennelmia.

Yksi suunnittelua vahvasti ohjannut tekijä oli se, että kaikkien materiaalien piti olla niin sanotusti hylly- ja metritavaraa, jotta osat voidaan tehdä vankiloiden verstaissa ympäri Suomea. Osista haluttiin helposti valmistettavia ja käyttötarkoituskin ajoi siihen, että kaiken piti olla yksinkertaista.

MM: Saimme Metsähallituksen tekemään linjauk­sen, että taukopaikkojen rakennelmissa ei enää käytetä painekyllästettyä puuta, joka purettaessa luokitellaan ongelmajätteeksi. Esimerkiksi alapohjarakenteet tehdään niin järeästä puusta, että ne kestävät yhtä monta vuotta kuin painekyllästetty puukin.

Molempiin mallistoihin suunniteltiin katokset, laavut sekä huussit. Kaikkien rakenteiden piti olla skaalautuvia ja muunneltavia, joten työtä riitti. Lisäksi suunnittelimme kalusteita, nuotiopaikkoja ja jopa ilmoitustauluja.

Olen itse aina ollut mallistoja vastaan. Teen uniikkia ja paikasta lähtevää suunnittelua, joten minulle oli aika isokin taistelu alkaa suunnitella jotain universaalia, joka sopisi kaikille. Työ opetti sen, että mallistoa suunnitellessa pitää eläytyä moneen paikkaan.

 

Suomalainen retkeily ansaitsee hyvää, käyttö­kelpoista ja kaunista arkkitehtuuria.

 


Perinteisten retkeilyrakenteiden lisäksi saaristomallistoissa on mukana myös näyttävämpiä vaihtoehtoja. Kuvassa vanhaa loistoa eli matalaa majakkaa mukaileva katos. Kuva: Laitila Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Tilasto

 

MH: Viime vuosina uusitut taukopaikat on tehty ennen kaikkea huoltoa ajatellen. Niistä on puuttunut innovatiivisuus, eikä ympäröivää maisemaa ole useinkaan huomioitu rakennelmien sijoittelussa. Uudessa mallistossa on mukana sanalliset ja kuvalliset ohjeet siitä, kuinka taukopaikat tulisi järjestää ja rakennukset asemoida.

Metsähallitus teki taukopaikkojen kävijöistä hanke­suunnitteluvaiheessa käyttäjäprofiilit, joita käytettiin apuna suunnittelussa. Kävijöitä on nykyään hyvin monenlaisia ja heidän retkeily­taitonsa monen tasoisia, sillä korona-ajan myötä etenkin päiväretkeilystä tuli todella suosittua. Uusilla laavuilla on mahdollista edelleen myös yöpyä.

MM: Suomalainen retkeily ansaitsee hyvää, käyttö­kelpoista ja kaunista arkkitehtuuria. Sellaista, jonka suunnittelussa on huomioitu kävijät eikä vain huoltohenkilökunta. Kaikki malliston rakenteet on lähtökohtaisesti tehty esteettömiksi.

 

Moisiolla on tällä hetkellä työn alla pientalojen suunnittelua sekä tutkimus- ja opetustehtäviä Tampereen yliopistolla. Humppi suunnittelee parhaillaan asuntoja, toimitiloja ja ”rantasaunaa ilman saunaa”.

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 6/23.

Hae sivustolta: