Pääkirjoitus: Paljon melua kilpailuista

Seppo Niiranen. Kuva: Raija Eevala.

Kevät saapuu tuoden valoa ja lämpöä laantuvan koronan keskelle, mutta arkkitehtuurikilpailuihin kohdistuva keskustelu lainehtii edelleen eloisasti niin suuren yleisön, tiedotusvälineiden kuin jäsenkunnankin keskuudessa.

Pitäisikö Safan tarjota kilpailupalvelujaan kaikkiin hankkeisiin, joihin niitä pyydetään? Pystyykö Safa vaikuttamaan kilpailuohjelmiin? Millä perusteilla kilpailun järjestämisestä kannattaa kieltäytyä? Onko kieltäytymisestä hyötyä, vai onko kuitenkin parempi ryhtyä yhteistyöhön ja koettaa vaikuttaa käytettävissä olevilla keinoilla?

Jäsenkunnan mielipiteiden moninaisuus on keskustelun pitkittyessä aiheuttanut marssiväsymystä, eikä liiton hallitus ole aina pystynyt välittämään päätöstensä perusteluja julkisuuteen asti.

Jotta päätöksille olisi vastaisuudessa tukevampi pohja, tekeillä on kilpailujen linjapaperi liiton sisäiseksi ohjenuoraksi. Linjapaperi toivottavasti selkeyttää kilpailutoiminnan tavoitteita ja menetelmiä, ja muistuttaa, että päällimmäisin motiivi kilpailuille on parantaa rakennetun ympäristön laatua etsimällä suunnittelutehtäviin toisistaan poikkeavia ratkaisuja.

Päällimmäisin motiivi kilpailuille on parantaa rakennetun ympäristön laatua etsimällä suunnittelutehtäviin toisistaan poikkeavia ratkaisuja.

Parhaillaan tekeillä on myös kilpailuprosessia avaava verkkopalvelu kilpailujen järjestäjille: miten kilpailuhanke saatetaan alulle, kuinka se etenee ja millaisia osapuolia hankkeessa voi olla. Eri kilpailutyypit kuvaillaan ja hinnoitellaan, jolloin kilpailun järjestämistä harkitsevan on helpompi ennakkoon punnita kilpailun järjestämisen hyötyjä ja kustannuksia.

Nämä hankkeet eivät ratkaise kaikkia eteen tulevia, kilpailuihin liittyviä ongelmia, mutta varmasti osaltaan selventävät liiton linjaa ja odotuksia. Toiveena on, että kilpailutoiminta kasvaisi ja laventuisi entistä moninaisempien hankkeiden työkaluksi.

Myös hyvin valmistellut sijoittajavetoiset hankkeet voivat hyödyntää kilpailuja uusien ratkaisujen etsimiseen, kunhan tavoitteet ja reunaehdot asetetaan siten, että ympäristön laatuun kiinnitetään riittävästi huomiota.

Seppo K. Niiranen
Arkkitehti SAFA
Safan hallituksen jäsen

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 4/2021.
Lue pääkirjoitus näköislehdestä.

Hae sivustolta: