Pääkirjoitus: Me eurooppalaiset arkkitehdit

Paula Huotelin

Architects’ Council of Europe (ACE) on julkaissut tuoreen toimialakatsauksensa Sector Studyn. Kiitos kyselyyn vastanneille Safan jäsenille.

Joka toinen vuosi laadittava kyselytutkimus toteutettiin jo seitsemättä kertaa. Yli kymmenen vuoden tarkastelujaksoon on mahtunut ylä- ja alamäkiä, viimeisimpänä vitsauksena korona­pandemia.

Arkkitehtien lukumäärä Euroopassa lisääntyi 110 000 ammattilaisella kymmenessä vuodessa. Nyt kasvu näyttää pysähtyneen ja arkkitehtien lukumääräksi on arvioitu 560 000. Lukuja maittain vertailtaessa kannattaa huomioida, että useissa maissa ammatti on auktorisoitu ja arkkitehdiksi luetaan vain ammatin harjoittamisen ja tittelin käyttöoikeuden omaavat kollegat. Me ja muut Pohjoismaat olemme pieni, monella mittarilla hyvinvoiva erikoisalue vahvasti säädellyn muun Euroopan päälaella.

Enemmistö eurooppalaisista arkkitehdeista on edelleen miehiä, mutta naisten määrä on kivunnut jo 42 prosenttiin painottuen nuorempiin ikäluokkiin. Arkkitehdeista 75 prosenttia asuu seitsemässä maassa: Italiassa (152 000), Saksassa (117 500), Espanjassa (47 600), Iso-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa (42 500), Ranskassa (30 000) ja Portugalissa (26 000). Väkilukuun suhteutettuna arkkitehteja on keskimäärin 1/1000, eniten Italiassa ja Portugalissa (2,5/1000). Suomessa vastaava suhdeluku on 0,7.

Yrittäjistä lähes 70 prosenttia on yhden hengen mikroyrityksiä. Yritysten lukumäärä on jatkanut laskuaan, mutta yli kolmenkymmenen hengen yritysten määrä on kaksinkertaistunut kahden vuoden takaisesta tilanteesta.

Selvityksen mukaan rakennustuotannon arvo arkkitehtia kohden on ollut korkein Suomessa, Norjassa ja Alankomaissa.

Saksa on Euroopan suurin arkkitehtisuunnittelun markkina-alue, seuraavina Iso-Britannia, Italia ja Ranska, jotka yhdessä muodostavat 2/3 kokonaisuudesta. Suomessa rakentamisen markkinatilanne on ollut hyvässä vedossa ja selvityksen mukaan rakennustuotannon arvo arkkitehtia kohden onkin ollut korkein Suomessa, Norjassa ja Alankomaissa.

Tulevaisuusoptimismi oli huipussaan kaksi vuotta sitten. Nyt odotukset ovat tutkimushistorian alhaisimmalla tasolla.

Useampi kuin yksi viidestä arkkitehdista on opiskellut ulkomailla. Viimeisen vuoden aikana 9 prosenttia on työskennellyt muualla kuin kotimaassaan, suosituimpina maina Ranska, Saksa ja Italia. Yrityksistä 7 prosenttia ilmoittaa toimivansa kansainvälisesti, ja kaikkien yritysten liikevaihdosta 3 prosenttia muodostuu viennistä.

Lähes puolet arkkitehdeista arvelee jäävänsä eläkkeelle 65–69-vuotiaina. Useassa maassa yli 40 prosenttia vastaajista ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle aikaisintaan 70-vuotiaana ja Euroopan sisukkaimmat 13 prosenttia eivät koskaan.

Pandemia on sulkenut rajat ja vienyt meiltä yhden Euroopan unionin peruspilareista – kansalaisten vapaan liikkuvuuden. Olemme istuneet kodeissamme ruutujen vankeina pian puolitoista vuotta ja tottuneet uusiin työn tekemisen tapoihin. Onko tällä vaikutusta palvelujen liikkuvuuteen, jää tutkittavaksi seuraavan Sector Studyn tuloksista.

Lisää Sector Studysta ja sen tietokantaan perustuvasta hakuominaisuudesta Observatorysta toisaalla tässä numerossa. Käykää tutustumassa!

Arkkitehtiuutiset jää kesätauolle ja toivottaa lukijoilleen vapaata liikkuvuutta ja leppoisia lomapäiviä.

Paula Huotelin
Päätoimittaja

Pandemian vaikutukset näkyvät eurooppalaisten arkkitehtien työssä

Tuoreen toimialakatsauksen mukaan eurooppalaisten arkkitehtien työttömyys on lisääntynyt ja täydennyskoulutukseen käytetään kymmeniä tunteja.

Laajin eurooppalaisen arkkitehdin ammattia käsittelevä tutkimus on julkaistu nyt seitsemättä kertaa. Eurooppalaisten arkkitehtiliittojen yhteistyöjärjestö Architects’ Council of Europen (ACE) tekemä toimialakatsaus Sector Study kerää ja analysoi tietoa eurooppalaisista arkkitehdeistä, markkinoista ja ammatinharjoittamisen käytännöistä.

Joka toinen vuosi toteutettavaan kyselytutkimukseen vastasi tällä kertaa yli 25 600 henkilöä 26 Euroopan maasta. Suomesta vastaajia oli 219 kappaletta.

Koronapandemia on vaikuttanut eurooppalaisten arkkitehtien työhön merkittävästi. Toimialakatsauksen tuloksissa näkyivät tosin vasta pandemian varhaiset vaikutukset, sillä toimistojen taloustiedot viittaavat kauteen ennen pandemiaa, eikä osa-aikaisuuden tai työttömyyden suuria vaikutuksia ole vielä dokumentoitu.

Verrattuna edelliseen toimialakatsaukseen eurooppalaisten arkkitehtien työttömyys on lisääntynyt, sillä työttömyys oli nousussa jo ennen pandemiaa. Vuonna 2018 eurooppalaisista arkkitehdeistä oli työttöminä kaksi prosenttia ja nyt uuden selvityksen mukaan työttöminä oli seitsemän prosenttia vastaajista.

Suomessa tilanne on toinen: Safan, ATL:n ja Markin toukokuussa 2021 toteuttaman kyselyn mukaan arkkitehtien työttömyys ei ole pandemia-aikana kasvanut. Yritykset rekrytoivat enemmän kuin irtisanovat, ja alalla kärsitään pikemminkin työvoimapulasta.

Kestävä arkkitehtuuri nouseva trendi

Eurooppalaiset arkkitehdit käyttivät keskimäärin kaksikymmentä tuntia vuodessa täydennyskoulutukseen. Luku oli sama kuin vuoden 2018 katsauksessa. Maiden välillä oli kuitenkin suuria eroja. Eniten aikaa täydennyskoulutukseen käytettiin Espanjassa, jossa tyypillinen määrä oli viisikymmentä tuntia vuodessa. Suomessa keskiarvo oli kymmenen tuntia vuodessa.

Katsauksen uudessa osiossa tarkasteltiin, kuinka arkkitehdit käyttävät kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja torjuakseen ilmastokriisin vaikutuksia. Sen mukaan kestävä arkkitehtuuri on nouseva trendi, sillä 57 prosenttia vastaajista ilmoitti suunnittelevansa matalaenergiataloja usein. Kestäviä rakennustapoja opeteltiin eri tavoilla, mutta kaikkien katsauksessa listattujen kestävien konseptien osalta yli puolet vastaajista kertoi olevansa itseoppineita.

Toimialakatsauksen mukaan eurooppalaisilla arkkitehdeilla on hyvät eväät selvitä pandemiasta, sillä alalla on aktiivisesti omaksuttu digitaalisia työskentelytapoja. Vastaajat opiskelivat uusien työvälineiden käyttöä itsenäisesti ja omasta halustaan.

Tietoa arkkitehdin ammatista Euroopassa on koottu yhteen helppokäyttöiselle ACE Observatory -sivustolle, josta löytyvät ACE-toimialakatsausten tiedot vuodesta 2010 lähtien. Eri maiden tilastoja eri vuosilta voi vertailla keskenään ja ne on esitetty selkeinä kaavioina, jotka voi myös ladata omalle koneelle.

ACE Observatory -palvelu löytyy osoitteesta aceobservatory.comSector Study -toimialakatsauksen voi lukea ACE:n sivuilta.

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 5/2021.
Lue juttu näköislehdestä.

Hae sivustolta: