Pääkirjoitus: Lisää keskustelua, muita kunnioittaen

Matti Tapaninen

Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu kiinnostavat suurta yleisöä. Olipa kyseessä rakennushanke keskeiselle paikalle tai asema- tai yleiskaavan valmistelu, on vilkas kansalaiskeskustelu taattu.

Kaupunkisuunnittelun tuleekin olla avointa ja demokraattista. Keskustelu ja erilaiset puheenvuorot ovat osa prosessia. Avoin väittelyn ja kiistelyn kulttuuri kuuluu tieteisiin ja taiteisiin. Väittely on kuitenkin vapauttavaa vasta, kun annamme myös vastapuolelle arvon, ja keskustelun yhteinen tavoite on, että paras ja perustelluin argumentti lopulta voittaa.

Safan päämääränä on liiton strategian mukaan ”olla vahva vaikuttaja, keskustelun käynnistäjä”, ja että ”jäsenet osallistuvat keskusteluun aktiivisesti”. Strategiassa todetaan, että ”keskustelu rakennetusta ympäristöstä on vireää, monipuolista ja laadukasta”.

Olisi tärkeää päästä kiinni hankkeisiin jo niiden valmisteluvaiheessa.

Jotta Safa voisi toimia vahvana vaikuttajana, olisi tärkeää päästä kiinni hankkeisiin jo niiden valmisteluvaiheessa. Parhaassa tapauksessa arkkitehdit toisivat esiin erilaisia ratkaisuja, visiota, aloitteita ja pamfletteja jo suunnitelmien varhaisessa vaiheessa tai jopa aiemmin. Tämä edellyttää ammattikunnalta laaja-alaista ymmärrystä myös kaupunkikehityksestä, rakentamistaloudesta ja liikenteestä.

Idea- ja arkkitehtuurikilpailut ovat perinteisesti olleet arkkitehtikunnan tapa nostaa esiin rakennetun ympäristön ratkaisumalleja. Viime aikoina pulmana on ollut se, että vaikka Safaa pyydetään kilpailun järjestäjäksi tai nimeämään Safan edustajat tuomaristoon, lähtökohtiin ja tavoitteisiin, kuten kerrosalamäärään, ei anneta riittävää sananvaltaa.

Innokkain keskustelu, kilpailutoiminnan ja arkkitehtien huomio ja investointihalukkuus tuntuu kuitenkin kohdistuvan kovin suppealle alueelle pääkaupunkiin ja harvoihin kasvukeskuksiin, ikään kuin muuta maata ei olisikaan. Tuntuu, että pieni etuoikeutettu eliitti voi käydä keskustelua asuntojen kalleudesta, ahtaudesta ja väkiluvun kasvusta, kun samaan aikaan muualla Suomessa väestön kasvu, asuntojen hinnat ja tulevaisuuden odotukset lähestyvät nollaa. Alueellinen epätasa-arvoistuminen on osa kestävyyshaastetta, jota meidän olisi ratkottava yhdessä.

Safalla on merkittävä rooli arkkitehtuurikeskustelussa. Rakentavasti keskusteleva Safa pystyy ohjaamaan ja edesauttamaan suunnittelua koko maassa kohti parempaa arkkitehtuuria ja rakentamista. Vaaditaan ennen kaikkea muiden osapuolten kuuntelua, yhteistyötä ja kumppanuutta.

Matti Tapaninen
Arkkitehti SAFA
Safan hallituksen jäsen
WSP:n kaupunkiarkkitehtuurin yksikönpäällikkö

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 3/2021.
Lue pääkirjoitus näköislehdestä.

Hae sivustolta: