Pääkirjoitus: Arkkitehtien yhteinen muisti

Arkkitehtijulkaisut ovat kertoneet arkkitehtien kiinnostuksen, ilon ja huolen aiheista lähes 120 vuoden ajan.

Paula Huotelin

Arkkitehti-lehti on eräs maailman vanhimmista edelleen ilmestyvistä arkkitehtuurijulkaisuista. Vuonna 1903 perustetun lehden sisällöstä erotettiin 1940-luvun lopussa liiton sisäinen tiedotus Arkkitehtiuutiset-lehdeksi. Lehti­arkistoa lukiessa arkkitehtien kiinnostuksen, ilon ja huolen aiheet avautuvat lähes 120 vuoden ajalta.

Arkkitehtiuutisten varhaisissa numeroissa arkkitehtuurikilpailujen lisäksi palstatilaa saivat arkkitehtisopimukset, tekijänoikeudet ja arkkitehti-indeksi: Uudesta, muutettuun rakennuskustannusindeksiin perustuvasta laskentatavasta neuvottelivat Safan hallitus ja taksalautakunta Suomen Pankin kanssa.

Arkkitehtien ja insinöörien välinen kärhämä kaavan laatijan pätevyyksistä löytyy ”Saksittua” -palstalla lainauksella Teknillisen Aikakausilehden kirjoituksesta: Maanmittari hoitaisi maankäyttöön liittyvät ja arkkitehti kaunistaisi näkymät – muuta tehtävää hänellä ei ole, koska arkkitehdeille ei anneta koulutustakaan muuhun. Kirjoitus kimmoitti vastineen seuraavaan numeroon. Uusi rakennuslakimme tulee ilmeisesti lisäämään … kaavoitustyötä ja asettamaan niille suurempia vaatimuksia. Se ei vaikuttane helpottavasti jo nyt havaittavaan asemakaavasuunnittelijoiden puutteeseen. Ratkaisuehdotuksena esitetään kaavoitus omaksi opinto­suunnakseen arkkitehtiosastolle ja alalle antautuvien lukumäärän kasvua.

Lehdessä raportoitiin myös kokouksista: kokouksen ehdottomaksi kohokohdaksi muodostui prof. Aallon esitys julkisista rakennuksista … kehityksen huolestuttavasta suunnasta ja arkkitehdin vastuusta. Puhe innoitti professori Hilding Ekelundin mainitsemaan olevan välttämätöntä, että maassamme rakennettavat julkiset rakennukset suunniteltaisiin ja toteutettaisiin yleisten arkkitehtuurikilpailujen pohjalla. Kokous yhtyi tähän ajatukseen, joka liiton kantana merkittiin pöytäkirjaan. Parhaillaan valmisteltava arkkitehtuuri­kilpailujen linjapaperi päätynee seitsemänkymmentä vuotta myöhemmin samoille linjoille.

Liiton julkaisut ovat puhuttaneet jäsenistöä myös talouden näkökulmasta. Vuonna 1952 kerrottiin: Safa pyrkii tehostamaan ja keskittämään julkaisutoimintaansa ja on taloudellinen johto ja ilmoitushankinta senvuoksi uskottu vuoden -52 alusta varatuomari Ilmari Turjalle.

”Tehostaminen ja keskittäminen” kuulostaa tutulta. Nyt se tarkoittaa molempien Safan julkaisujen päätoimittajan tehtävien keskittämistä Kristo Vesikansalle. Hän toimii Arkkitehti-lehden lisäksi myös Arkkitehtiuutisten päätoimittajana seuraavasta numerosta lukien.

Kiitän lämpimästi Arkkitehtiuutisten tekemisestä vastannutta Safan henkilökuntaa, erityisesti pitkäaikaista toimitussihteeriä Anne Haataista sekä erinomaista kirjoittavaa avustajakuntaamme. Lehteä tekeville toimitussihteeri Silja Ylitalolle, päätoimittaja Kristo Vesikansalle, viestintäassistentti Anni Varikselle ja viestintäasiantuntija Päivi Virtaselle toivotan menestystä ja iloa toimitustyöhön.

Kiitos myös lukijoillemme, pysykää linjoilla!

Lainaukset Arkkitehtiuutisista 70 vuoden takaa.

Paula Huotelin
Päätoimittaja
Safan pääsihteeri

Pääkirjoitus on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 2/2022.

Hae sivustolta: