Oulussa valmistellaan kulttuuriympäristöjen teemayleiskaavaa – Ensimmäinen laatuaan

Tarkoituksena on koota kulttuuriympäristöjä koskeva tieto yhteen paikkaan, millä on tulevaisuudessa merkitystä myös suojelun kannalta.

Teksti: Silja Ylitalo
Oulunsalon kunnantalo, Arkkitehtitoimisto NVV, 1982.

Oulussa valmistellaan parhaillaan kulttuuriympäristön teemayleiskaavaa. Sellaista ei ole aiemmin muualla tehty, sanoo Oulun kaupungin yleiskaavatiimin kulttuuriympäristöihin keskittyvä kaavoitusarkkitehti Pia Krogius.

”Tarkoituksena on vahvistaa ­kaupungin imagoa ja tuoda arkkitehtuurin ja kulttuuri­ympäristön merkitystä esiin kaava­tasolla”, Krogius kuvaa.

Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Yli-Ii ja Oulunsalo yhdistyivät kuntaliitoksella kymmenen vuotta sitten. Eri kunnissa kulttuuriympäristöihin liittyvät käytännöt ja kaavamerkinnät ovat olleet erilaisia, ja ne on nyt tarkoitus yhdenmukaistaa. Samalla saadaan maakuntakaavan kulttuuriympäristöä koskeva tieto päivitettyä yleiskaavatasolle, Krogius sanoo.

Nostamme esiin myös paikallisia arkkitehtuurivahvuuksia.

Virallisen kaava-aineiston, eli selostuksen ja kaavakartan, lisäksi teemayleiskaavan osana työstetään arvottamisraporttia, jossa arvokkaat alueet ja kohteet kuvataan erikseen. Kulttuuriympäristö jaotellaan kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat rakennettu kulttuuriympäristö, arvokkaat maisemat ja muinais­jäännökset.

”Nostamme esiin myös paikallisia arkkitehtuurivahvuuksia, kuten Oulun koulun arkkitehtuuri ja Alvar Aallon arkkitehtuuri Oulussa, jotka tuodaan kaavaan omina kaavamerkintöinään.”

Uusi teemayleiskaava parantaa kulttuuriympäristöä koskevan tiedon saavutettavuutta, millä on merkitystä esimerkiksi suojelun kannalta.

”Kulttuuriympäristötieto on luonteeltaan sellaista, että se on usein hajallaan eri paikoissa, eikä sen olemassaolosta – ja siten paikkoihin liittyvistä arvoista – välttämättä aina edes tiedetä. Yhteen kaavaan koottuna asiat löytyvät helposti.”

Kaava on ollut vireillä vuodesta 2019 ja se on ollut jo luonnoksena nähtävillä. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valmiiksi loppuvuodesta ja hyväksyttyä vielä tämän vuoden aikana.

Lisätietoa kulttuuriympäristön teemayleiskaavasta Oulun kaupungin sivuilla.

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 2/23.

Hae sivustolta: