Ideakilpailulla saatiin pohjaa Keravan “kuuman perunan” kehittämiseen

Keravan uudistuvan asemanseudun yleisen arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin kolme työtä. Alueen kehittäminen on jakanut kaupunkilaisten mielipiteitä.

Teksti: Pipsa Penttinen
Keravan asemanseutu, jaettu 2. palkinto 0103014 / RE-Studio

Keravan kaupungin järjestämässä kilpailussa haettiin ideoita aseman alueen kehittämiseksi. Palkintolautakunta päätyi valitsemaan kolme voittajaa: Kangas & Vuorinen Arkkitehtien ja Arkkitehtitoimisto Kristina Karlssonin ehdotuksen Puuhattan, Re-Studion ehdotuksen 0103014 ja Arkkitehtitoimisto Ajakin ehdotuksen Kerava Game of Life.

Kaupunki toivoi vetovoimaista ja viihtyisää asuinympäristöä, liiketilaa ja monipuolisia paikkoja erilaiselle toiminnalle. Tavoitteena oli myös kehittää kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Lisäksi aseman ympäristöön tarvitaan tilaa työmatkalaisten liityntäpysäköinnille.

Keravan asemanseutu, jaettu 2. palkinto 0103014 / RE-Studio

Suunnitelmien avulla haluttiin tutkia uudis- ja täydennysrakentamista, rakennusten uusiokäyttöä ja julkisten ulkotilojen mahdollisuuksia sekä aseman itä- että länsipuolella. Ajatuksena oli myös saada näkemyksiä korkeasta rakentamisesta ja mahdollisuuksia kaupunkimaiselle puurakentamiselle.

Keravan rautatieasema on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY).

Safa-tuomareina olivat Santtu Hyvärinen ja Vesa Humalisto. Kilpailu järjestettiin Safan ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa yhteistyössä. MARK:n nimittämänä asiantuntijatuomarina toimi Katariina Peltola.

Keravan asemanseutu, jaettu 2. palkinto: Puuhattan / Kangas& Vuorinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
Keravan asemanseutu, jaettu 2. palkinto: Puuhattan / Kangas& Vuorinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson

Voittajat vahvoilla eri osa-alueilla

Puuhattanin omaperäinen idea oli tehdä itäpuolelle uusi asemapuisto, kertoo Santtu Hyvärinen. Ehdotus oli muutenkin vehreä ja vihreä, mikä sopii Keravalle. Arvoympäristö oli huomioitu erityisen hyvin, ja työ rauhoitti aluetta, Hyvärinen kuvaa.

”Siinä oli myös leikkisä ja sympaattinen teema, joka kiinnitti alusta asti huomiota.”

Hyvärisen mukaan 0103014-ehdotuksessa taas parasta oli kaupunkikuvallinen ilme, rakennusten arkkitehtuuri ja tapa, jolla puu oli tuotu julkisivuihin.

”Korttelit olivat tosi monimuotoisia ja vaihtelevia, erityisesti tornitalojen ja lamellien yhteensovittaminen oli ratkaistu hienosti.”

Työssä oli myös rohkeasti katkaistu ajoneuvoliikenne RKY-alueen vierestä. Sen toteutuminen vaatisi tosin asemakeskuksen asemakaavan muuttamista, Hyvärinen toteaa.

Kolmannessa voittajassa, Kerava Game of Life -ehdotuksessa, rakennusten ja korttelien massoittelu oli porrastettu hyvin läpi alueen.

”Suuresta mittakaavasta pienempään siirtyminen oli toteutettu hienosti, ihmisen mittakaava oli todella tavoitettu.”

Kolmen voittajan valinta oli tuomariston mielestä luonteva ja toimivin ratkaisu, Hyvärinen sanoo. Näin saatiin parhaat ideat koko alueen kehittämiseen.

”Keravalla on muutenkin hyvä meininki. Oltiin esimerkiksi kaupunkisuunnitteluaiheisessa pubi-illassa kertomassa kilpailusta ja palkituista töistä”, Hyvärinen sanoo.

Tuomaristo lunasti Tengbomin ehdotuksen Kulmilla ja de Architecten Cien ehdotuksen Connective Circular Metamorphosis ja antoi lisäksi viisi kunniamainintaa.

Keravan asemanseutu, jaettu 2. palkinto: Kerava Game of Life / Arkkitehtitoimisto AJAK Oy
Keravan asemanseutu, jaettu 2. palkinto: Kerava Game of Life / Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

Asemakaavasuunnittelu käynnistyy

Keravan kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos kertoo, että asemakaavoitus käynnistetään tuomariston suositusten mukaisesti yhdessä Arkkitehtitoimisto Ajakin kanssa.

”Kaavoitus on nyt ensimmäinen ja kiireellisin työ. Keskustan kaupunkikuvan kehitysprojekti viedään loppuun syksyllä ja siihen sovelletaan kahta muuta voittajaa.”

Sjöroosin mukaan kaupungilla ollaan tyytyväisiä kilpailuun.

Nyt meillä on keskustelujen tueksi konkreettisia kuvia, joiden avulla saadaan esitettyä paremmin, minkälaisista muutoksista puhutaan.

”Toki kisa oli vaikea. Alue on laaja, kaupunkirakenteeltaan monimutkainen ja tematiikka hankalaa. Oli siis luontevaa, että yhtä timanttiratkaisua ei löytynyt suoraan, vaan yhdistetään useampi.”

Sjöroosin mukaan aseman alueen kehitykseen liittyy ristiriitoja, sillä osa kaupunkilaisista vastustaa lisärakentamista aseman läheisyyteen.

”Aihe on täällä kuuma peruna. Nyt meillä on keskustelujen tueksi konkreettisia kuvia, joiden avulla saadaan esitettyä paremmin, minkälaisista muutoksista puhutaan”, Sjöroos sanoo.

Kilpailun avulla on saatu havainnollistettua kaupunkisuunnittelun kymmenien vuosien pituista aikajännettä ja konkretisoitua, että nyt tehtävät päätökset vasta pohjustavat tulevaisuuden kehitystä, Sjöroos kuvaa.

Tutustu tekijätietoihin ja arvostelupöytäkirjaan Safan kilpailukalenterissa.

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 4/22.

Hae sivustolta: