Europan-kilpailu alkaa jälleen maaliskuun lopussa – Suomesta mukana suunnittelukohteita Helsingistä ja Vaasasta

Kansainvälisen Europan-kilpailun voitto on auttanut monia nuoria suomalaisarkkitehteja uralla eteenpäin.

Teksti: Anssi Joutsiniemi, Pia Sjöroos
Ainolanrinne, Jyväskylä. Työryhmä A-ratas. Kuva: Marja Sopanen

Alle 40-vuotiaille arkkitehdeille, maisema-arkkitehdeille ja muille alan suunnittelijoille tarkoitettu Europan-arkkitehtuurikilpailu alkaa jälleen maaliskuun lopussa. Joka toinen vuosi järjestettävässä kilpailussa käynnistyy nyt 17. kierros.

Suomalaisia Europan-voittoja on juhlittu monena vuonna. Kilpailuvoitto onkin usein ollut siivittämässä nuoria arkkitehteja eteen- ja ylöspäin urapolulla.

Yksi heistä on Sanna Meriläinen, joka oli mukana voittoisassa tiimissä vuonna 2009 ratkenneessa Europan 10 -kilpailussa yhdessä maisema-arkkitehti Aino Aspialan ja arkkitehti Teemu Seppäsen kanssa. Kilpailuehdotuksessaan tiimi tutki tiiviin, matalan ja yhteisöllisyyttä edistävän asuinalueen suunnittelua Järvenpäähän.

Meriläinen halusi osallistua Europan kilpailuun tuulettaakseen ajatteluaan suunnittelusta.

”Europan-foorumit ja keskustelu eurooppalaisten kollegoiden kanssa olivat antoisia. Lähestymistapa ja ajattelumallit poikkesivat suomalaisesta pragmaattisesta tavasta suunnitella. Osallistuminen antoi myös omalle ajattelulle uusia avauksia”, Meriläinen kertoo.

Oleellinen osa kilpailuja ovat joka vuosi järjestettävät Europan-foorumit, joissa käsitellään kilpailun teemoja muun muassa luennoilla, työpajoissa ja ekskursioilla sekä tutustutaan toteutuneisiiin kohteisiin.

Meriläisen voitosta ei seurannut suoraa toimeksiantoa, sillä alueen suunnittelu siirtyi.

Nykyisin Meriläinen toimii Helsingin asuntotuotannon kehityspäällikkönä. Hän on kirjoittanut yhdessä Anne Tervon kanssa viime vuonna julkaistun Asuntoarkkitehtuurin käsikirjan ja valmistelee väitöskirjaa asuntosuunnittelusta.

”Europan-kilpailussa näki, millaisia eroja ja toisaalta samankaltaisuuksia Euroopan kaupunkien välillä on. Olisikin hienoa, jos osallistuvat kaupungit vielä enemmän hyödyntäisivät palkittujen ehdotusten tekijöitä ja heidän taitojaan jatkotoimeksiannoissa”, Meriläinen sanoo.

 


Europan-kilpailuvoiton pohjalta toteutettu rivitaloyhtiö Ainolanrinne Jyväskylässä. Kohteen on suunnitellut työryhmä A-ratas. Kuva: Marja Sopanen

Parasta laajat verkostot

Jyväskylään on Europan-kilpailuvoiton perusteella toteutettu sympaattinen, rinteeseen rakennettu rivitaloyhtiö. Kohteen voittivat vuonna 2001 käydyllä Europan 6 -kierroksella työryhmä A-ratas eli arkki-tehdit Marja Sopanen, Olli Sarlin, Tuomas Hakala, Joakim Kettunen ja Katariina Vuorio.

”Meillä oli jo kokemusta Europan 5 -voitosta Tallinnan Kopliin. Siitä ei kuitenkaan näyttänyt seuraavan jatkotyötä. E6-kilpailukohteen valintaan vaikutti se, että siinä tavoite oli selkeästi myös rakennushankkeen toteuttamisessa”, Sopanen kertoo.

Vuonna 2004 valmistunut neljän rivitalon ja 21 asunnon kohde on hieno esimerkki nuorten arkkitehtien kyvyistä.

”Europanissa parasta ovat laajat verkostot ja normaalia suomalaista arkkitehtuurikilpailua suurempi vapaus tehtävänannossa”, Sopanen sanoo.

Myöhemmin Europan-foorumissa Sopanen päätyi keskustelemaan Tallinnan edustajien kanssa. Sen seurauksena työryhmä sai jatkotilauksen suunnitelman laatimisesta Koplin kilpailualueen ja sen lähialueen asemakaavoitusta varten.

Sopasen mukaan Europan-kilpailussa lähestymistapa on avoin ja suunnittelun ideat korostuvat.

”Kilpailuvoitot vaikuttivat myös oman toimiston perustamiseen”, vuodesta 2001 arkkitehtitoimistoa yhdessä Olli Sarlinin kanssa pyörittänyt Sopanen toteaa.

Europanissa parasta ovat laajat verkostot ja normaalia suomalaista arkkitehtuurikilpailua suurempi vapaus tehtävänannossa.

 


 

Europan 17 -kilpailu käynnistyy

Tänä vuonna käytävän Europan 17 -kilpailun teemana on ”Living Cities /2: Reimagining architectures by caring for inhabited milieus”. Tavoitteena on edistää elvyttävän, luonnon ja resurssien kanssa sopusoinnussa olevan sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävän rakennetun ympäristön syntyä.

Maaliskuun 27. päivä alkavassa kilpailussa on valittavana viisikymmentä erikokoista ja -tyyppistä kilpailutehtävää eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana on kaksi merelliseen ympäristöön sijoittuvaa suunnittelukohdetta Helsingistä ja Vaasasta.

Ehdotukset pitää jättää viimeistään 30.7. Tulokset julkistetaan 4.12.2023.

Joka toinen vuosi käytävän kilpailun taustalla on kansainvälinen Europan-järjestö ja sen maakohtaiset organsaatiot. Suomessa kilpailua järjestää Suomen Arkkitehtiliiton alainen Europan Suomi Finland -rahasto.

Lisätietoja europan.fi, europan-europe.eu.

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 1/23.

Hae sivustolta: