Atelier Scheidegger Kellerin paikkasidonnaiset rakennukset kyseenalaistavat asumisen totunnaisuuksia

Sveitsiläisille arkkitehdeille Christian Scheideggerille ja Jürg Kellerille jokainen suunnitteluprojekti alkaa tyhjästä. Hankkeen edetessä teoreettinen näkökulma tilaan, paikkaan ja asumiseen muuttuu konkreettiseksi rakennustapojen ja -materiaalien kyseenalaistamiseksi ja uudelleenajatteluksi.

Teksti: Heini Lehtinen
Christian Scheidegger ja Jürg Keller.

Yksikään sveitsiläisen Atelier Scheidegger Kellerin suunnittelemista taloista ei ole keskenään samanlainen – ei rakenteeltaan, tilaratkaisuiltaan tai rakennustavaltaan. Vahvasti paikkasidonnaiset ratkaisut ovat johtaneet polkuna jyrkänteen rinnettä mukailevaan asuinrakennukseen, uniikkeihin pohjaratkaisuihin ja kahden pilarin varaan rakennettuun huvilaan, jonka kerroksista järvi näyttäytyy eri rajauksissa.

Christian Scheidegger ja Jürg Keller kertoivat projekteistaan Arkkitehtuurimuseon ja Aalto
-yliopiston Architecture Speaks! -luentosarjassa tammikuussa. Asuinrakennuksia suunnitelleet Scheidegger ja Keller näkevät asuintalon olennaisesti osana yhteiskuntaa: ihmiset asuvat taloissa, joista tulee osa kaupunkia, yhteiskuntaa ja maisemaa.

Houses with Chambers and Paths -asuinrakennukset (2012–2018) sijaitsevat kaltevien kattojen ja kauniiden puutarhojen rytmittämällä asuin­alueella Sveitsin Bern-Mattenhofissa. Koska kaltevat katot ovat alueelle leimallisia, Scheidegger ja Keller ulottivat jokaisen asunnon rakennuksen kattoon asti, mikä mahdollistaa anteliaan, osin jopa kymmenen metrin huonekorkeuden.

”Antelias” on muutenkin sana, jota Scheidegger ja Keller käyttävät mielellään. Tilan anteliaisuus – generosity – on myös ominaisuus, johon he pyrkivät suunnittelussaan.

Kattoulottuvuuden lisäksi Scheidegger ja Keller tutkivat teoreettisen mallin kautta yhdeksän huoneen asuntojen muuntelumahdollisuuksia, jolloin suunnitteluvaiheessa pienin pohjan muutoksin mahdollistetaan 16 tai jopa 20 eri kulkuyhteyttä huoneiden välille. Kohteessa myös huoneet muodostavat eräänlaisen yhteiskunnan, jossa kulku­reitit ja näkymät tilasta toiseen vaihtelevat.


Atelier Scheidegger Keller: House with Chambers and Paths. Pohjakuva, 1. kerros. Bern, Sveitsi, 2012–18.

Pääosassa paikka ja ympäröivä luonto

Zürichissa sijaitseva Atelier Scheidegger Keller on pieni, vuonna 2012 perustettu toimisto. Christian Scheidegger ja Jürg Keller ovat kuitenkin tunteneet toisensa jo lukioajoilta. Molemmat opiskelivat arkki­tehtuuria ETH Zürichissa ja myöhemmin työskentelivät professorinsa, arkkitehti Christian Kerezin toimistossa.

Scheidegger ja Keller aloittavat uuden suunnitteluprojektin usein abstraktista ajatuksesta tai mielenkiinnon kohteesta ja lopulta yleensä kyseenalaistavat myös rakennusmateriaalin ja -tekniikat.

Betonista rakennetut House on a Slope -asuinrakennukset (2011–17 ja 2013–) Sveitsin Gordolassa sijaitsevat nimensä mukaisesti jyrkässä rinteessä laakson pohjalla. Scheideggerin ja Kellerin lähtökohta suunnittelulle oli, kuinka yhdistää horisontaaliset tasot 35–40 asteen kulmassa nousevalla rinteellä. Epäkonventionaalisen rinnetalon huoneet nousevat rinnettä polunomaisesti peräkkäisinä huonetiloina, joita yhdistävät huoneita kapeampina kohoavat portaikot.

Tilan anteliaisuus – generosity – on myös ominaisuus, johon he pyrkivät suunnittelussaan.

Lähes vastakohtana vertikaalisille Gordolan-taloille toimii Sveitsin Wilenissä sijaitseva House with Two Columns -huvila (2009–2014). Horisontaalisesti järvimaisemaan avautuva huvila on rakennettu samalle paikalle kuin tulvan aiemmin mukanaan viemä vanha huvilarakennus. Sen sisällä kaksi pylvästä kannattelee kelluvaa betonikattoa, jolloin lasisten seinien läpi jää esteetön näkymä sään ja vuodenaikojen mukaan muuttuvalle järvelle.

”Rinteessä sijaitsevien rakennusten haasteena on, että kaikki haluavat katsoa järvelle päin. Näin rakennuksista tulee yksisuuntaisia”, Christian Scheidegger pohtii. ”Kelluva katto mahdollistaa terassit rakennuksen jokaiselle reunalle. Näin rakennus voi avautua sekä järvelle että rinteeseen.”


Atelier Scheidegger Keller: House with Loggias and Halls -opiskelija-asuntola, Zürich-Wipkingen, Sveitsi, 2014–20.

Kaupunkiympäristön ja asukkaiden ehdoilla

Miten elää yhden Sveitsin vilkkaimman kadun varrella?

Kysymyksestä tuli lähtökohta Atelier Scheidegger Kellerin Zürich-Wipkingeniin suunnittelemalle House with Loggias and Halls -opiskelija-asuntolalle (2014–2020).

”Lähestyimme kysymystä topologisena haasteena, emme niinkään teknisenä”, Scheidegger kertoo. ”Toisaalta halusimme jättää tilaa julkiseen käyttöön talon hiljaisella puolella.”

Scheidegger ja Keller halusivat myös välttää opiskelija-asuntoloille tyypillisiä käytäviä. Vaihtoehtoisena ratkaisuna he sijoittivat asuinhuoneet päällekkäin kahteen kerrokseen, jolloin kadun puolelle avautuu kahden kerroksen korkuinen yhteinen olohuone- ja keittiötila. Myös osa asuinhuoneista on – Scheideggerin ja Kellerin sanoin – korkeudeltaan anteliaita. Betonirakenne ja yksinkertaiset, yhtenevät materiaalivalinnat – raaka betonipinta, tiili ja teräs – tekevät kokonaisuudesta yhtenäisen.

Scheidegger ja Keller myöntävät, että heiltä kysytään usein epäsovinnaisten asuinrakennustensa asuttavuudesta ja siitä, miten asukkaat ja erilaiset elämäntavat sopivat arkkitehtonisesti vahvoihin tiloihin.

Samaan hengenvetoon he kertovat, kuinka opiskelijat muuttivat asuntolarakennuksen yhteiset oleskelutilat koronapandemian aikaisen lock­downin aikana yhteiseksi työskentelytilaksi.

Järven rannalla sijaitseva voimakaslinjainen House with Two Columns puolestaan on kalustettu antiikkikalustein.

”Rakennus on pikemminkin antiikkihuonekalujen varasto”, arkkitehdit kuvaavat kalustuksen runsautta.

”Meistä on kiehtovaa nähdä, miten eri tavoin ihmiset rakennuksissa asuvat ja miten he käyttävät tiloja”, Christian Scheidegger ja Jürg Keller toteavat. ”Yhtä mielenkiintoista on nähdä, että rakennusten arkkitehtuuri on niin vahvaa ja anteliasta, että se kestää tilojen erilaiset käyttötavat.”

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 1/22.

Hae sivustolta: