50 vuotta sitten: Miksi ei arkkitehti?

Vuoden 1972 alussa keskustelua herättivät Arkkitehtiuutisissa julkaistut työpaikkailmoitukset, joissa haettiin miespuolista arkkitehtia.

Tiedustelen arkkitehtiliiton kantaa ko. työpaikkailmoituksista sekä pyydän selvitystä arkkitehti Olli Kuuselta ja arkkitehti Erkki Karviselta, miksi he hakevat palvelukseensa miesarkkitehtia aikana, jolloin täystyöllisyys rakennusalallakaan ei ole mikään itsestäänselviö.
Myös Karyatidien ja Architectan olisi tarkistettava olemassaolonsa perusteet ja toimintansa tavoitteet ja keinot, kuten tekevät muutkin arkkitehtiliiton alaryhmät.

Helsinki 28.12.1971, Marja Vesterinen

Vastaukseni Marja Vesterisen kirjoitukseen

Tarvitsin miesarkkitehdin.

Erkki Karvinen

Arkkitehtiuutisten toimitukselle

Arkkitehtiuutisten n:rossa 1/72 tiedustelin arkkitehti Olli Kuuselta ja arkkitehti Erkki Karviselta, miksi he hakevat palvelukseensa miesarkkitehtia. Arkkitehti Erkki Karvinen vastasi tarvitsevansa miesarkkitehtia. Sen sijaan arkkitehti Olli Kuusi ei vastannut.
Arkkitehti Karvisen vastaus ei selvittänyt, miksi hän haki miesarkkitehtia. Jos hän on tarvinnut palvelukseensa rakennusalan tehtäviin ko. alan koulutuksen saanutta henkilöä, ei sukupuolella ole asian kanssa mitään tekemistä. Jos hän taas on tarvinnut joihinkin muihin palveluksiin miestä, ei arkkitehtikoulutuksella ole asian kanssa mitään tekemistä. [ – – ]

Kuopiossa 26.1.1972, Marja Vesterinen

Vastaus naisasianaiselle

Marja Vesterinen tiukkaa nyt uudelleen, miksi haen palvelukseeni miesarkkitehtia enkä sukupuoletonta ammattihenkilöä. Ja on samalla huolissaan, mihin palveluksiin miehiä toimistoissa oikein käytetään.

Vaikka kysely provosoikin helposti vastakysymyksiä, esim. miksi vuosikirjan toimistoluettelon n. 200 toimistosta vain 11 on naisarkkitehtien, haluan vastata asiallisesti:

Arkkitehtitoimisto muodostaa – ainakin meillä – kiinteän työryhmän, eräänlaisen perheen. Ei ole samantekevää, minkälaisia tämän yhteisön jäsenet ovat.

Kun ärsyttävän ilmoituksen aikana toimistossa oli kolme naista – näistä yksi arkkitehti – ja kun miehistä vanhin oli lähtenyt pitkän yhteistyökauden jälkeen maaseutukaupunkiin, toimisto tarvitsi uuden ykkösen. Vakiintunut työjärjestelmä vaatii tälle pallille miesarkkitehtia, joka tulisi toimimaan mm. yhdysmiehenä rakennuttajan miehiin, mestarismiehiin ja rakennustyömiehiin.

Mielestäni on reilua ilmoittaa tarvitsevansa miesarkkitehdin tähän toimeen, kun kerran mies oli päätetty ottaa. Ehkä ensi kerralla voin tarjota paikkaa naisarkkitehdille.

Mieskollegat siis voinevat valmistautua loukkaantumaan syrjittyjen miesten puolesta…

Helsingissä 15.2.1972, Olli Kuusi

Hae sivustolta: