Webinaari 11.12.: Hankkeen johtamisen työkalut kehittyvät – uudet elinkaari- ja PPP-asiakirjat julkaistu

11 joulukuun, 2020

Rakennustiedon tietoiskusarja Suorin tie hyvään rakennustapaan joka perjantai klo 9.30-10.15. Maksuttomissa tietoiskuissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä Rakennustiedon uusia sisältöjä.

Tämän vuoden viimeisessä webinaarissa perjantaina käsitellään uusia elinkaari- ja PPP-asiakirjoja.
11.12.2020 klo 9.30-10.15
osa 7: Hankkeen johtamisen työkalut kehittyvät – uudet elinkaari- ja PPP-asiakirjat julkaistu
Ilmoittaudu
Elinkaarimalli hankkeen toteutusmuotona -ohjekortti sisältää elinkaarimallin yleiskuvauksen. Ohjekortti on kirjoitettu erityisesti talonrakennushankkeiden julkisille tilaajille ja elinkaarihankkeita tarjoaville toimijoille.
Elinkaarihankkeen puitesopimuksen laatiminen -ohjekortissa kuvataan talonrakentamisen elinkaarihankkeen sopimusrakenne ja Puitesopimuksen malliasiakirja.
Elinkaarihankkeen palvelusopimuksen laatiminen -ohjekortissa kuvataan talonrakentamisen elinkaarihankkeen Palvelusopimuksen malliasiakirja ja annetaan ohjeita elinkaarihankkeen Palvelusopimuksen laatimiseen. Ohjekortissa esitetty palvelujakson sopimusmalli pohjautuu Suomessa useissa elinkaarihankkeissa käytettyihin ja eri osapuolten kehittämään elinkaarihankkeen palvelusopimukseen, jota on edelleen kehitetty Rakennustietosäätiön toimikuntatyönä. Jokaisessa hankkeessa sopimus kuitenkin laaditaan aina erikseen ottaen huomioon hankkeen erityispiirteet ja ominaisuudet. Hankekohtaisesti muuttuvien sopimusehtojen osalta on ohjeellisesti kuvattu asioita, joilla sopimuskokonaisuutta voidaan hankekohtaisesti tarkentaa.
PPP-malli rakennushankkeen hankinnan mallina -ohjekortissa käsitellään erityisesti julkisessa toimitilahankkeessa (esimerkiksi kouluhankkeessa) käytettävää käytettävyysperusteista PPP-mallia. Ohjekortti antaa perustietoa PPP-mallista ja kuvaa keskeiset mallin käsitteet. PPP-mallilla (Public Private Partnership) tarkoitetaan yksityisrahoitteista kumppanuusmallia, jolla julkinen toimija hankkii liikenne-, toimitila- tai muun julkisen toiminnan järjestämiseen liittyvän kokonaispalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityinen palveluntuottaja vastaa sille sopimuksella siirretyistä, hankkeeseen liittyvistä vastuista ja riskeistä sopimuskaudella. Korvaus kokonaispalvelusta maksetaan palvelumaksuna, jonka suuruuteen vaikuttaa palvelun käytettävyys tai muut määritellyt tekijät.

Hae sivustolta: