Väitös muotoilun alalta, arkkitehti Hella Hernberg

3 kesäkuun, 2022

Arkkitehti Hella Hernberg väittelee 3.6.2022 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, muotoilun laitoksella salissa H304, Otakaari 1, Espoo sekä etäyhteydellä Zoomissa. Väitöskirjan nimi on ”Architects as ‘Mediators’: Socio-political roles in mediating the ‘temporary use’ of vacant spaces”.

Vastaväittäjä: Prof. Liesbeth Huybrechts, Hasselt University, Belgia
Kustos: Prof. Mikko Jalas, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, muotoilun laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/64237410890
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54
Tapahtuma Aallon sivuilla: https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/vaitos-muotoilun-alalta-arkkitehti-hella-hernberg

Väitöstiedote:

Toimistoja, kouluja, sairaaloita, teollisuuskiinteistöjä ja muita tiloja jää jatkuvasti tyhjilleen kaupunkiympäristön muuttuessa. Tilojen väliaikaiskäyttö on viime vuosikymmeninä tunnistettu yhdeksi keinoksi kehittää kaupunkiympäristöjä resurssiviisaasti, kokeilevasti ja osallistavasti. Käytännössä sen tiellä on monenlaisia rakenteellisia ja hallinnollisia esteitä ja eri toimijoiden välisiä ristiriitoja.

Arkkitehti Hella Hernbergin väitöskirja “Architects as ‘Mediators’: Socio-political roles in mediating the ‘temporary use’ of vacant spaces” tarkastelee ’välittäjätoimijoiden’ roolia tilojen väliaikaiskäytössä. Välittäjien kasvava merkitys väliaikaiskäytön edistämisessä ja kehittämisessä on tunnistettu, mutta aiempaa akateemista tutkimusta aiheesta on niukasti.

Tutkimus lähestyy välittäjän työtä uudenlaisena toimintakenttänä arkkitehdeille, joilla on käytännössä usein keskeinen rooli tilojen väliaikaiskäytössä. Hernbergin oma työ arkkitehtina väliaikaiskäytön parissa on tästä yksi esimerkki.

Tutkimus hyödyntää väliaikaiskäyttöjä, arkkitehtuuria, osallistavaa suunnittelua ja kaupunkiympäristön kestävyysmurrosta käsittelevää kirjallisuutta sekä tutkii välittäjien käytännön työtä kahdesta näkökulmasta: Käytäntölähtöinen tutkimus käsittelee Hernbergin omaa työtä tilojen väliaikaiskäyttöhankkeessa Espoossa, laadullinen haastattelututkimus tarkastelee viiden välittäjän työtä neljässä eurooppalaisessa kaupungissa.

Tulokset korostavat välittäjän työn sosiaalista ja poliittista luonnetta, vaikka työn konteksti on tilallinen. Hernberg nostaa esiin välittäjän kolme keskeistä roolia: Välittäjät edistävät erilaisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuuksia, neuvottelevat väliaikaiskäytön rakenteellisista edellytyksistä sekä kehittävät väliaikaiskäyttöön liittyvää osaamista. Välittäjien työ on laaja-alaista: se ei rajoitu tilanvuokraukseen vaan pyrkii myös kyseenalaistamaan ja muuttamaan kiinteistökehittämisen, kaupunkisuunnittelun ja kaupunkien hallinnon vakiintuneita toimintamalleja ja käsityksiä.

Kolmen välittäjäroolin kuvaus korostaa myös arkkitehtien ja perinteisten suunnittelualojen työn murrosta ja monialaisen osaamisen tarvetta kestävän kehityksen ratkaisujen löytämisessä. Näin väitös tarjoaa myös kunnille ja käytännön toimijoille hyödyllistä tietoa keinoista joustavaan ja kestävään kaupunkikehittämiseen, johon monenlaiset ihmisryhmät voivat osallistua ja vaikuttaa.

Hae sivustolta: