Rakennusneuvos, Ympäristöministeriö

Työn kuvaus:

Ympäristöministeriössä on haettavana

RAKENNUSNEUVOKSEN virka (vaativuustaso 16) 1.5.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. (ID 35-25-19)

Virka on viraston yhteinen ja sijoitettu ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston alueet ja yhdyskunnat -yksikköön.

Rakennusneuvoksella on kokonaisvastuu alueiden ja yhdyskuntien suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Työn ajankohtaisia painopisteitä ovat kaupungistumiseen ja kaupunkiseutujen kehittämiseen liittyvät asiat sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Tehtävä sisältää monipuolista ja laajaa yhteistyötä valtioneuvoston eri hallinnonalojen, aluehallinnon, kuntien ja sidosryhmien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Alueidenkäytön kokemus, erinomaiset yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, tiimityöosaaminen sekä hyvä englannin kielen taito ovat myös olennaisia viran menestykselliselle hoitamiselle. Johtamistaito ja -kokemus luetaan eduksi.

Virkaan valittavalla henkilöllä on mahdollisuus myös hakea ministeriön sisäisenä tehtäväjärjestelynä toteuttavaan yksikön päällikön määräaikaiseen tehtävään, joka tällä hetkellä on 31.5.2020 saakka. Yksikön päällikön tehtävään määrätään erikseen. Yksikön päällikkönä toimivalle maksetaan vaativuustason 18 mukaista palkkaa. Yksikön päällikön valintaperusteena on ensisijaisesti esimiestaidot.

Tehtävän palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 16 mukaisesti: tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on siten 5400 euroa kuukaudessa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Lisätietoja antaa osaston päällikkö, ylijohtaja Helena Säteri p. 358 295 250 281 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ym.fi

Tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 29.3.2019 klo 12.00 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta, joka löytyy internet-osoitteesta www.valtiolle.fi. Hakemukset voi myös toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon, jonka postiosoite on PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjaamon asiakaspalvelu toimii osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI. Hakemuksia ei palauteta.

Hakuaika:

29.03.2019 00:00

Paikkakunta:

Helsinki

Hae sivustolta:

X