Asemakaavapäällikkö – Turun kaupunki, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaavoitus

Työn kuvaus:

Haemme asemakaavapäällikköä Turun kaupungin kaavoituksen (keskustan ulkopuolinen alue) vastuualueen päälliköksi.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen kuuluvalla kaupunkisuunnittelun ja maaomaisuuden palvelualueella luodaan edellytyksiä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kehitetään kaupunkiympäristöä ja huolehditaan sen rakenteellisesta toimivuudesta ja viihtyisyydestä. Palvelualueelle kuuluvat kaupungin maankäytön ja liikenteen suunnittelu, yleis- ja asemakaavoitus sekä kaupungin maaomaisuus.

Asemakaavapäällikkö johtaa kaavoituksen (keskustan ulkopuolinen alue) vastuualuetta, joka vastaa rakennetun ympäristön suunnittelusta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä sekä hyvän yhdyskuntarakenteen ja kaavoitetun maan tuottamisesta asemakaavoituksella. Vastuualue vastaa myös kaavoitustyön ja selvitysten tilaamisesta ja suunnittelun ohjauksesta niiltä osin, kuin kaavoitusta ei tehdä omana työnä. Lisäksi vastuualue vastaa ajantasakaava- ja kaavavarantotietojärjestelmien ylläpidosta sekä kaavoituksen tukitoiminnoista.

Asemakaavapäällikön viran kelpoisuusehtona on teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto ja riittävä kokemus kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta. Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, näkemyksellisyyttä ja kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä hyviä yhteistyö- ja esiintymistaitoja.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla mukana kehittämässä Turkua entistä vetovoimaisemmaksi kaupungiksi yhdessä monipuolisen asiantuntijajoukon kanssa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

https://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/kaupunkiympariston-palvelukokonaisuus

Tutustu työnantajaan

Hakemuksen jättäminen
Paikkaa haetaan sähköisesti. Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Yhteystiedot:

Maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi
puh. 040 6577 412
sähköposti muotoa

Paikkakunta:

Turku

Lisätietoa paikkakunnasta:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/asemakaavapaallikko-tku00-61-58-22/

Työavain:

tku00-61-58-22

Hakuaika:

22.09. - 20.10.2022 15:00

Palkka:

5.823,70 €/kk, teknisten sopimus

Työsuhteen kesto:

Vakituinen

Aloituspäivämäärä:

1.12.2022 tai sopimuksen mukaan

Hae sivustolta:

X