Arkkitehti / Projektiarkkitehti – Neva Arkkitehdit

Työn kuvaus:

Arkkitehti / Projektiarkkitehti

Haemme projek­tin­hal­lin­ta­tai­toista arkkitehtia vaati­viin konver­sio­hank­kei­siin tai uudi­sker­ros­ta­lokoh­tei­siin. Työteh­tä­vien edel­ly­tyk­senä on useamman vuoden kokemus ­suun­nit­te­lusta, koke­musta itse­näi­sestä projek­tin­hoi­dosta ja hyvä yhteis­työ­taito suun­nit­te­lu­ryhmän osapuolten kanssa. Suun­nit­te­lutyö suori­te­taan aina tieto­mal­li­poh­jai­sesti uusim­malla ArchiCad -versiolla (24) Mac-työympä­ris­tössä, joten molem­pien hallinta on tärkeää. Toimi­paik­kana voi olla joko Tampere tai Helsinki.

Yhteystiedot:

Lisä­tie­toja työteh­tä­vistä ja muista yksi­tyis­koh­dista voit tiedus­tella sähkö­postilla:  tai 

Työha­kemus, cv ja mahdol­linen port­folio (max 10 Mb) palk­ka­toi­vei­neen pyyde­tään lähet­tä­mään sähkö­pos­titse edellä maini­tuille.

Neva Arkkitehdit

Tampere
Kyttälänkatu 1, 33100 Tampere

Helsinki
Kalevankatu 12, 00100 Helsinki

www.neva.fi

Paikkakunta:

Helsinki, Tampere

Hakuaika:

22.09. - 01.11.2020 00:00

Aloituspäivämäärä:

Sopimuksen mukaan / mahdollisimman pian

Hae sivustolta:

X