Kilpailut

Oikeudet ja velvollisuudet

Kilpailuilla on konkreettisen rakennussuunnitteluun ja toteutukseen tähtäävän tehtävänsä lisäksi myös kulttuurinen tehtävä – rakennustaiteen edistäminen.
Erityisesti yleisissä kilpailuissa suurimman taloudellisen ja ammatillisen vastuun kilpailun onnistumisesta kantavat ehdotusten tekijät, sillä rahapalkinnon suorituksestaan saa vain viisi kilpailuehdotusta. Kilpailuihin osallistumisen into kuvastaa arkkitehtien ammatillisen tavoitteellisuuden lisäksi yhteiskunnallisen tehtävän sisäistämistä, vastuunkantoa rakennetusta ympäristöstä.

Tietoa osallistujalle

Yleiseen kilpailuun osanotto on avointa kilpailuohjelmassa esitetyin rajauksin.
Kutsukilpailuun kilpailun järjestäjä valitsee osanottajat joko suoraan tai kilpailuun ilmoittautuneiden joukosta. Julkisen hankintayksikön tulee kutsuttavien valinnassa noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.
Arkkitehtuurikilpailuun eivät voi osallistua palkintolautakunnan jäsenet, asiantuntijat tai sihteeri. Kilpailuun eivät voi osallistua myöskään palkintolautakunnan jäsenen yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuohjelman laadintaan tai muulla tavoin kilpailun järjestelyihin sellaisella tavalla, että hänellä on siitä muihin verrattuna selvää etua.

Miksi osallistuminen kannattaa?


Avoin osallistumisoikeus ja laadulla kilpailu tukevat korkeaa ammattitaitoa ja hyvää rakennettua ympäristöä arvostavan demokraattisen yhteiskunnan tavoitteita. Arkkitehtuurikilpailut tarjoavat ammattikunnalle myös mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen, omien teorioiden testaamiseen ja taitojen kehittämiseen. Koulutusmuotona järjestelmä on yhteiskunnalle edullinen. Kilpailuprosessiin osallistuminen ja eri näkökulmien ja vaihtoehtojen monialainen arviointi on oppimisprosessi myös palkintolautakunnan jäsenille.

Skinnari, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Garden Helsinki -kutsukilpailu (2016), voittaja: "Skinnari", Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy