Tietoa järjestäjälle

Kuka järjestää kilpailuja?Yleisistä kilpailuista, joita nykyään on keskimäärin 7 vuodessa, valtaosan järjestävät kaupungit ja kunnat. Myös yksityiset yritykset järjestävät yleisiä suunnittelukilpailuja. Kilpailuja käyttävät mm. asuntorakennuttajat merkittävimmissä kohteissaan, elementtitalovalmistajat mallistonsa kehittämiseen tai liikeyritykset maa-alueidensa maankäytön ideointiin. Pääjärjestäjän lisäksi mukana voi olla useita muita osapuolia, mm. rakennusmateriaali- ja laitevalmistajia.

Kutsukilpailut ovat yleensä olleet yksityisten liikeyritysten, asunto- ja toimitilarakennuttajien tai erilaisten rakennus- ja kiinteistöalan yritysten ja yhteisöjen järjestämiä sekä maankäytön ideoimiseksi että konkreettisen tilatarpeen ratkaisemiseksi. Viime vuosina kutsukilpailuja on järjestetty noin 20 vuodessa. Julkiset rakennuttajat käyttävät kutsukilpailuja eräänä suunnittelupalvelujen hankintamenettelynä.

Arkkitehtuurikilpailun onnistuminen riippuu monesta osatekijästä. Hankkeen kokonaisuuden hallinta ja prosessin huolellinen valmistelu ovat avainasemassa. Onnistuneen kilpailuprosessin kautta järjestäjä löytää asettamansa hanketavoitteet parhaiten täyttävät ratkaisut ja voi näin varmistaa lopputuloksen laadukkuuden. Oikein rajattu tavoitteenasettelu ja tehokas hankkeen ohjelmointi säästävät kustannuksia. Kilpailun järjestäjällä tulee olla hyvä yleiskäsitys koko prosessista ja kilpailun eri vaiheista.

"Hiedanrannan Innovaatiolahti", Mandaworks AB, Schauman & Nordgren Architects Oy Ab
Tampereen Hiedanrannan kansainvälinen ideakilpailu (2016): Jaettu 2. palkinto
”Hiedanrannan Innovaatiolahti”, Mandaworks AB ja Schauman & Nordgren Architects Oy AbSAFA Kilpailuesite 2013
SAFA Arkkitehtuurikilpailut-esite 2013
PDF 445,2Kt

Lisätietoja:
kilpailuasiantuntija
Mari Koskinen
arkkitehti SAFA
mari.koskinen(@)safa.fi
puh. 045 139 3665