Årsboken

Förbundets årsbok 2015 innehåller personuppgifter om medlemmarna, kontaktuppgifter om arkitektbyråerna samt allmänna uppgifter om förbundet och samfund som står förbundet nära.


SAFAs medlemnsregister
förbundssekreterare
jasenasiat(@)safa.fi
tel. 09 5844 4208

vuosikirja_2015_kansi.jpg