SAFA på Svenska

Advertisement sales:

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

Jussi Piha
jussi.piha(@)saarsalo.fi
Tel. +358 50 522 5475

Maria Ahoranta
maria.ahoranta(@)saarsalo.fi
Tel. +358 44 243 3519

Publikationer

Finsk Arkitekturtidskrift – ark
Finsk Arkitekturtidskrift – ark är SAFAs huvudpublikation, där man behandlar teman som är aktuella i bygg- och samhällsplanering, byggnadskonstens historia och skyddandet av den bebyggda miljön samt inredning och design. I tidningen presenteras bygg- och planläggningsprojekt som blivit verkställda eller som är i planeringsskedet och diskuteras fenomen inom yrket som är internationellt intressanta. Finsk Arkitekturtidskrift utkommer med sex nummer om året.

Arkkitehtuurikilpailuja (arkitekturtävlingar) - Architectural Competitions in Finland
Arkkitehtuurikilpailuja (arkitekturtävlingar) - Architectural Competitions in Finland utkommer som en bilaga till Finsk Arkitekturtidskrift och i den publiceras resultaten av alla allmänna arkitekturtävlingar som hålls i Finland.

Arkitektnytt - au
Arkitektnytt –au- utkommer med 12 nummer per år och är förbundets informationstidning som postas till alla medlemmar. Även landskapsarkitekterna (MARK), inredningsarkitekterna (SIO) och medlemmar i Finska planeringsgeografernas förbund (SUM) hör till tidningens abonnenter. Tidningen postas också till studerande som är medlemmar i SAFA.

Årsboken
Förbundets årsbok 2015 innehåller personuppgifter om medlemmarna, kontaktuppgifter om arkitektbyråerna samt allmänna uppgifter om förbundet och samfund som står förbundet nära.