SAFAn sääntömääräiset valiokunnat

SAFAn liittovaltuuston syyskokous valitsee ja nimittää jäsenet SAFAn kahteen sääntömääräiseen valiokuntaan. Eettinen valiokunta valitaan yhdeksi liiton toimikaudeksi kerrallaan. Vaalivaliokunta valitaan aina yhdeksi liittovaltuustokaudeksi kerrallaan.

Eettinen valiokunta 2018


Puheenjohtaja: Ilkka Halinen
Jäsenet: Inari Virkkala, Mervi Savolainen, Jenni Hölttä, Katariina Rautiala, Yrjö Suonto, Salla Hoppu,Tero Wéman, Leif Östman, Esko Kaasinen ja Riikka Ahonen.
Opiskelijaedustaja:

Eettisen valiokunnan tehtävänä on valvoa liiton toimielinten toimintaa ja tarvittaessa tehdä esityksiä nimittävälle toimielimelle, tehdä esitys hallitukselle liiton jäsenen erottamisesta, päättää jäsenoikeuksien menettämisestä, käsitellä kollegiaalisuuskysymyksiä, antaa niihin liittyvissä asioissa lausuntoja sekä antaa liittovaltuustolle ja hallitukselle niiden pyytämät lausunnot.

Vaalivaliokunta 2017-2018


Jäsenet (varajäsenet): Tuomo Sirkiä (Kirsti Rantanen), Hannu Pyykönen (Mari Siivola), Tiia Ettala (Janne Teräsvirta), Marja Sopanen (Anneli Lyytikkä), Mikko Siitonen (Iida Kalakosk), Pekka Lehtinen (Roy Mänttäri), Kari Piela (Petteri Littu)

Vaalivaliokuntaan valitaan yksi edustaja jokaisesta liittovaltuustoon jäseniä saaneesta valitsijayhdistyksestä tai vaaliliitosta. Valiokunnan toimikausi on yksi liittovaltuustokausi, joka alkaa joulukuun alusta ja jatkuu kolme vuotta. Vaalivaliokunnan kokoon kutsumisesta, päätösvaltaisuudesta ja äänestysmenettelystä määrätään liittovaltuuston vahvistamassa valiokunnan ohjesäännössä.

Vaalivaliokunnan tehtävät
• tehdä liittovaltuustolle ehdotus hallituksen jäsenistä, liiton tilintarkastajista, kilpailu-, luottamus-, rahasto-, työsuhde- ja vaalivaliokunnan jäsenistä
• tehdä ehdotukset liiton edustajista sellaisiin yhteisöihin, joiden valinta kuuluu Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuustolle, esim. Rakennustietosäätiöön ja Suomen rakennustaiteen museoon