Vuosikirja

Vuosikirja 2015 sisältää SAFAn jäsenten ja opiskelijajäsenten sekä arkkitehtitoimistojen yhteystiedot. Vuosikirjassa on luettelot kaupunkien, kuntien ja valtion virastojen, liikelaitosten ja yhtiöiden palveluksessa olevista arkkitehdeista. Lisäksi vuosikirjassa on tietoja arkkitehteja lähellä olevista järjestöistä ja yhteisöistä Suomessa ja ulkomailla sekä maamme arkkitehtikoulujen yhteystiedot.

Vuosikirjan jäsen- ja toimistotiedot on tulostettu jäsenrekisterissä olevista tiedoista. Rekisteritiedot pohjautuvat jäsenten omaan ilmoitukseen.

Vuonna 2016 ei julkaista painettua vuosikirjaa vaan se pyritään julkaisemaan verkossa vuoden 2017 aikana.

Jäsen- ja toimistotietojen päivitys
Järjestösihteeri
jasenasiat @ safa.fi
09 5844 4208
vuosikirja_2015_kansi.jpg