Alennukset ja vapautukset

Jäsen voi saada hyväkseen seuraavat vuosimaksualennukset ilman varsinaista hakemusta sen jälkeen, kun SAFA on saanut tiedon alennusperusteen syntymisestä.

Puolisojäsenalennus

Puolisojäsen on sellainen SAFAn jäsen, jonka avio- tai avopuoliso on SAFAn jäsen. Puolisojäsenen maksu on 25 % alennettu (121,50 euroa) täydestä jäsenmaksusta (364,50 euroa, neljässä erässä maksettaessa 91,13 euroa/erä). Puolisojäsenmaksu ei sisällä Arkkitehti-lehteä.

Vuosina 2015, 2016 ja 2017 valmistuneiden alennukset

Vuonna 2017 valmistuneiden jäsenmaksun perusteena käytetään alinta maksuluokkaa 121,50 euroa vuodessa. Vastavalmistuneen maksu porrastetaan liittymisajankohdan mukaan 3 kk jaksoissa, 30,38 euroa/jakso.

Vuonna 2016 valmistuneet jäsenet maksavat 50 % alennettua vuosimaksua 242 euroa, puolisojäsen vuosimaksu on 121,50 euroa.

Vuonna 2015 valmistuneet jäsenet maksavat 25 % alennettua vuosimaksua 364,50 euroa, puolisojäsen vuosimaksu on 242 euroa.

Ulkomailla asuvan alennus

Kalenterivuoden aikana vähintään kuusi (6) kuukautta ulkomailla asuvan jäsenen alennettu vuosimaksu on 25 % alennettu täydestä jäsenmaksusta (364,50 euroa), jonka voi maksaa neljässä erässä (91,13 euroa/erä).

Alennusta ei myönnetä edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.