Kirje Espoon kaupunginvaltuustolle: Espoon suunnittelussa käytettävä arkkitehtuurikilpailuja

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA esittää, että Espoon kasvaessa ja tiivistyessä voimakkaasti lähivuosina, uusien alueiden suunnittelussa käytettäisiin suunnittelukilpailuja määriteltäessä kaavoitettavaksi tulevien alueiden maankäytön tehokkuutta ja rakentamistapaa sekä myös ensisijaisena suunnittelijoiden valintamenettelynä.

Yli sata vuotta vanha arkkitehtuurikilpailuinstituutio on monipuolisin, demokraattisen yhteiskunnan periaatteisiin sopiva tapa tuottaa laadukasta rakennettua ympäristöä. Suunnittelukilpailu tarjoaa parhaan mahdollisuuden aktiiviseen kansalaiskeskusteluun kilpailussa esitettyjen suunnitteluratkaisujen pohjalta, niin kaavoituksen kuin rakennussuunnittelunkin osalta.

Espoolla on pitkä arkkitehtuurikilpailuhistoria. Tapiolan keskustan alueesta kilpailtiin vuonna 1953–54. Arkkitehti Aarne Ervin voittaneen ehdotuksen toteutuksesta tuli kansainvälisesti tunnetuimpia modernin suomalaisen kaupunkisuunnittelun esimerkkejä, joka korkealuokkaisine rakennuksineen, 1960-luvulla kilpailtujen Otaniemen ja Suvikummun alueiden tavoin, edelleen kuuluu pääkaupunkiseudun esitellyimpiin arkkitehtuurikohteisiin. Kilpailukäytäntöä tulisi hyödyntää myös Espoon muiden, erityisesti vaativien ja mittavan lisärakentamisen kohteena olevien alueiden suunnittelemiseksi.

Espoon kaupungin maankäytön suunnittelu sisältää lähivuosina vaativia kohteita, kuten Otaniemi-Keilaniemi-Tapiolan alueen kehittäminen, Suurpellon rakentaminen, Niittykummun, Henttaan, Matinkylän ja Olarin asuinalueiden sekä Espoonlahden keskuksen kehittäminen. Maankäytön tehokkuusvaatimukset tulee määritellä ottaen huomioon kunkin alueen erityispiirteet. Länsimetron, Länsiradan, sekä Raide-Jokerin myötä syntyvien uusien asemanseutujen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on väistämätöntä, ja useille alueille merkittäväkin rakentamisen lisääminen sopii hyvin.

Espoon kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden vanhojen osien täydennysrakentaminen on suunniteltava harkiten, rakennustaiteellisesti korkeatasoisia miljöitä kunnioittaen. Valtakunnallisestikin merkittäväksi kulttuuriympäristöksi tunnustetun Tapiolan puutarhakaupungissa VAT-alueella sijaitsevan Steniuksenkummun asemakaavan muutosehdotus palautettiin toukokuussa valtuuston päätöksellä uudelleen suunniteltavaksi siten, että myös tehokkuutta kohtuullistetaan. Kuten Suvikummussa, myös viereisen Steniuksenkummun alueen maankäytön periaateratkaisun tulisi perustua kilpailuehdotusten vertailun kautta löytyneeseen parhaaseen suunnitteluratkaisuun, riippumatta siitä onko maanomistaja yksityinen vai julkinen.

Rakennettu ympäristö on merkittävä osa kulttuuriamme ja kansallisvarallisuuttamme. Suomen Arkkitehtiliitto toivoo, että Espoon päättäjät ottavat maankäytön suunnittelussa huomioon kulttuuriympäristön säilyttämiseen liittyvät arvot ja esittää, että Espoo edellyttäisi suunnittelukilpailuja merkittävien ja kiistanalaisten alueiden maankäytön suunnittelussa.


Helsingissä 1.7.2010

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Rainer Mahlamäki, puheenjohtaja

Julkaistu 1.7.2010

Takaisin