APOLI 2010 –kirja sukeltaa pääkaupungin arkkitehtuuriin

Helsingin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpideosa sitä syventävine artikkeleineen on koottu kirjaksi, APOLI 2010 . Kirjan julkaisija on Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto.

APOLI 2010:ta on odotettu, sillä Helsinkiä lukuun ottamatta lähes kaikki muut suomalaiset suuret kaupungit ovat jo tehneet julkaisun arkkitehtuuripolitiikastaan. Pääkaupungin arkkitehtuuriin sukeltavaa, 144-sivuista kirjaa jaetaan aiheesta kiinnostuneille veloituksetta niin Laiturilla kuin Helsingin kaupungintalon aulan Virka Galleriassa.

Helsingin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman eli Apolin tarina alkoi vuonna 2006 kaupunkien hallintokuntien yhteistyönä tehdystä Helsingin arkkitehtuuri Nyt! -ohjelmasta (luettavissa rakennusvalvontaviraston sivuilla http://www.rakvv.hel.fi > Julkaisut). Syyskuussa 2007 käytiin aiheesta värikäs valtuustokeskustelu. Keskustelun evästysten ja jatkotyöryhmän työskentelyn pohjalta muodostettiin Helsingin arkkitehtuuri Nyt! -ohjelmalle toimenpideosa, jonka kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi helmikuussa 2009. Tämä toimenpideosa ehdotuksineen on olennainen osa nyt julkaistavaa APOLI 2010 –kirjaa.

Toinen osa muodostuu viidestä artikkelista, jotka tarkastelevat Helsingin arkkitehtuuria kukin omasta näkökulmastaan. Taidehistorioitsija, professori Riitta Nikulan artikkelissa kerrotaan Helsingin rakentamisen politiikoista kautta aikain. Kirjailija Kjell Westö kuvailee Helsingin arkkitehtuuri nyt! -ohjelmassa jo osin julkaistussa artikkelissaan Helsingin sielua. Arkkitehti Sari Viertiö kirjoittaa esikaupunkialueista, asumisesta ja rakennuskulttuurisista arvoista. Tekniikan tohtori, arkkitehti Kaarin Taipale hahmottelee arkkitehtuuripolitiikan tulevaisuuden näkymiä muutosvoimien keskellä. Anssi Joutsiniemi, hänkin tekniikan tohtori ja arkkitehti, pohtii kriittisesti kaupunkilaisten ja kaupunkisuunnittelun suhdetta.

Apolin julkaisija on Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto. Kirjan on taittanut Pia Ilonen.

Lisätietoja:
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
Virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen
p. (09) 310 26220, 050 562 3609

Julkaistu 21.6.2010

Takaisin