The Innovative Town Concept for the Future -ideakilpailu on ratkennut

SRV Yhtiöt Oyj ja Orimattilan kaupunki järjestivät yhteistyössä avoimen kansainvälisen ideakilpailun tulevaisuuden kaupunkiyksikön rakentamisesta. Tavoitteena on luoda täysin uudenlainen kaupunkikonsepti, joka huomioi suunnittelun ensiaskeleista alkaen kaupunkiyksikön asukkaiden ja käyttäjien sekä yhteiskunnan ja kestävän kehityksen erityistarpeet. Pilottikohteena toimii noin seitsemän neliökilometrin laajuinen Hennan alue Orimattilassa, joka sijaitsee 20 km Lahden eteläpuolella, rautatien ja moottoritien varrella. Kilpailu liittyi SRV:n käynnissä olevaan tutkimusprojektiin SRV InTo -The Innovative Town Concept for the Future. Pprojektia rahoittavat SRV:n ja Orimattilan kaupungin lisäksi ja TEKES. Kehittäjäkumppanina projektissa on VTT.

Kilpailijoita pyydettiin esittämään kirjallisesti ja visuaalisesti innovatiivisia ajatuksia tulevaisuuden kaupunkiyksikön rakentamisesta. Tehtävänä oli ideoida ja suunnitella innovatiivinen ja yhteisöllinen tulevaisuuden kaupunkiyksikkö 20 000 asukkaalle. Suunnittelussa tuli huomioida kestävä kehitys ja ekotehokas aluerakentaminen. Toisena tehtävänä on soveltaa suunnitellun kaupunkiyksikön ratkaisuja Orimattilan Hennan alueelle.

Kilpailun tuloksia tullaan hyödyntämään SRV Into -tutkimusprojektissa ja Orimattilan Hennan suunnittelun lähtökohtina.

Kilpailuun saapui yhteensä 72 hyväksyttyä ehdotusta. SAFA:n nimeäminä tuomariston ammattijäseninä toimivat arkkitehdit SAFA Jukka Linko ja Timo Takala.

Palkintolautakunta päätti jakaa kaksi 1. palkintoa 15 000 euroa ehdotuksille ”2 km²”, tekijöinä Juho Rajaniemi Arkkitehti Oy Rajaniemestä ja Jouko Kunnas Liidea Oy:stä ja ”Neljän sukupolven kaupunki”, tekijöinä Adalbert Aapola ja Jarkko Kettunen Arkkitehtitoimisto AJAK:sta. Lisäksi jaettiin 3. palkinto 10 000 euroa, kaksi lunastusta á 5000 euroa ja kolme kunniamainintaa.

Lue lisää:
SRV InTo, palkitut, awarded
DOC 58Kt
Arvostelupöytäkirja
PDF 11,7Mt

www.srv.fi
www.rajaniemi.info
www.ajak.fi

shared 1st prize, ”2 km²”, Juho Rajaniemi and Jouko Kunnas
shared 1st prize, ”Neljän sukupolven kaupunki”,  Adalbert Aapola and Jarkko Kettunen



Julkaistu 8.6.2010

Takaisin