Jyväskylän Vaajakosken keskustan kilpailu ratkesi

Jyväskylän kaupunki järjesti arkkitehtuurikilpailun Vaajakosken keskustan kehittämiseksi. Kilpailulla juhlistettiin vuoden 2009 alussa muodostettua uutta Jyväskylää, jossa yhdistettiin Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti.

Kilpailun tarkoituksena oli parantaa Vaajakosken keskustan elinvoimaisuutta asumista lisäämällä sekä vahvistaa viihtyisän ja monipuolisen osakeskuksen kehittymistä. Kilpailulla haettiin kaupunkikuvallisin keinoin ratkaisuja asuin- ja työpaikkarakentamisen määrälle ja sijoittumiselle.

Kilpailutyöt olivat nähtävillä internetissä samanaikaisesti niiden arvostelun kanssa. Näyttely herätti yleisössä laajaa kiinnostusta ja palautetta pidettiin kilpailualueen jatkosuunnittelun kannalta tärkeänä.

Kilpailussa jaettiin yhteensä 90 000 euroa, kolme palkintoa ja kaksi lunastusta. Lisäksi jaettiin kokonaista neljä kunniamainintaa. Palkintolautakunnan SAFAn nimeäminä asiantuntijoina toimivat arkkitehdit SAFA Jussi Murole ja Vesa Humalisto.

Palkintolautakunta antoi yksimielisesti 1. palkinnon ehdotukselle "Viilto", jonka tekijänä oli arkkitehti SAFA Petri Laaksonen. "Voimakastahtoinen ja varmaotteisen pelkistetty visio", todettiin ehdotuksesta. 2. palkinto annettiin Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n ehdotukselle "Cittadina" ja 3. palkinto ehdotukselle "Current", jonka tekijänä oli Selina Anttinen Anttinen Oiva Arkkitehdeilta.

Lue lisää:
Arvostelupöytäkirja
PDF 6,7Mt
www.jklarkkitehtuurikilpailut.fi
Arkkitehdit Anttila Rusanen Oy
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Vaajakoski, 1st prize "Viilto", Petri Laaksonen

Julkaistu 27.5.2010

Takaisin