RIL-Palkinto 2013: Arctia Shippingin kelluva toimistorakennus yhdistää suomalaisen arkkitehtuurin ja laivarakentamisen huippuosaamisen

Hankkeessa on lähdetty rohkeasti toteuttamaan uutta ajattelua ja laivanrakennustekniikkaa toimistorankentamiseen, se tuo esiin suomalaista osaamista kansainvälisesti ja sillä voi olla potentiaalia vientituotteena. Kohde yhdistää ensimmäistä kertaa suomalaisen arkkitehtuurin ja laivarakentamisen huippuosaaminen aivan ennennäkemättömällä tavalla, sanoi Tuula Teeri.

Arctia Shipping on rakennuttanut Helsingin Katajannokan Merikasarmin laiturin yhteyteen jäämurtajatoiminnan maahenkilökunnan käyttöön kaksikerroksisen, kelluvan kansilastiponttonin päälle sijoittuvan toimistorakennuksen. Hankkeeseen kuului myös laiturin rakenteiden ja teknisten järjestelmien uusiminen ja päivittäminen.

Arctian tavoite oli siirtää maahenkilökunnan toimitilat lähemmäksi laivojen päätukikohtaa ja ydintoimintojaan. Alussa tutkittiin perinteistä uudisrakentamisen mahdollisuutta rannassa ja muita tilavaihtoehtoja. Ajatus kelluvasta toimistosta syntyi offshore-liiketoiminnasta tuttujen kelluvien toimisto- ja asuntomoduulien pohjalta. Tätä ei ole koskaan kokeiltu arktisissa olosuhteissa, mutta osapuolet ottivat haasteen innolla vastaan.

Alusta lähtien oli selvää, että kohde tulee olla sekä rakennusteknisesti että kaupunkikuvallisesti vaativa. Hankkeeseen liitettiin heti alussa laivarakennusalan ja erikoisrakentamisen asiantuntijat Shippax Oy:n johdolla sekä Arkkitehtitoimisto K2S, joka tunnetaan jo uraauurtavasta uudesta arkkitehtuuristaan useammassa kohteessa Helsingin keskustassa.

Helsingin kaupungin kaupunginsuunnitteluvirasto ja rakennusvalvonta totesivat, että kohteen rakentaminen vesialueelle vaikuttaa aina merkittävästi kaupunkikuvaan, mutta hyvällä suunnittelulla rakennus on pystytty sovittamaan erittäin hyvin kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Rakennuskohteessa talorakentaminen yhdistyy laivarakentamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rakennus liikkuu valmiinakin kaikkiin eri suuntiin.

Suunnittelussa on kiinnitetty paljon huomiota materiaalivalintoihin, tunnussanoilla ”robust” ja ”laivamainen”. Rakentaminen tapahtui lähes kokonaan telakkaolosuhteissa (WSY Shipyard ja STX-Arctech Helsingin telakalla) jossa terveys-, ympäristö-, turvallisuus- ja laatunäkökohdat ovat kansainvälisten laivarakentamisen standardien mukaiset. Itse talon rakentaminen ponttonin päällä tapahtui talvella lämpimässä telakkahallissa, jossa ei tarvinnut huolehtia sääsuojien rakentamisesta tai lumen kolauksesta. Talon rakentaminen ponttonin kannelle kesti vain noin 6 kk.

Pääurakoitsija käytti kohteessa paljon työvoimaa, joiden työkokemus perustuu maailmanmainetta keränneiden loistoristeilijöiden rakentamiseen. Rakentamisen laatu onkin rakennuksessa huippuluokkaa. Kilpailun toisen sijan jakoivat
Suomen luontokeskus Haltia ja Tammerkosken pato ja patomuurit.

Toteutus:

Rakennuttaja
Arctia Shipping Oy
Tekninen johtaja Kari Patrakka

Rakennuttajakonsultti
Ramboll Finland Oy
Yksikönpäällikkö Frej Werner

Pääsuunnittelija, arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Arkkitehti Mikko Summanen, pääsuunnittelija
Arkkitehti Kimmo Lintula
Arkkitehti Niko Sirola

Rakennesuunnittelu
Insinööritoimisto Eero Kotkas

Pääurakoitsija
Oy Shippax Ltd
Toimitusjohtaja Tapio Kordelin

Sivu-urakoitsija
ATL Rakennushuolto Oy
Antti Siintola

Valvoja ja työturvallisuuskoordinaattori
Jyri Savolainen, Ramboll Finland Oy

Julkaistu 14.11.2013

Takaisin