Suunnittelualalle keskitetyn ratkaisun mukainen neuvottelutulos

Neuvottelutulos on työmarkkinakeskusjärjestöjen elokuussa sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.

YTN:n hallitus käsittelee kaikki työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset neuvottelutulokset perjantaina 25.10., jonka jälkeen mahdollisesti hyväksyttyjen neuvottelutulosten sisällöistä tiedotetaan tarkemmin.

ATL neuvottelee omasta työehtosopimuksesta

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ei ole sopijaosapuolena suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa 1.11.2013 alkaen.

YTN neuvottelee uudesta arkkitehtialan työehtosopimuksesta Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n ja Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa. Neuvottelut jatkuvat seuraavan kerran maanantaina 21.10. Tavoitteena on saada aikaan neuvottelutulos viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jolloin nykyinen työehtosopimus päättyy.

Julkaistu 21.10.2013

Takaisin