SAFA toivoo: Arkkitehti Rovaniemen kaupungin kaavoituspäälliköksi

Rovaniemen kaupunki harkitsee kaavoituspäällikön viran kelpoisuusvaatimusten lieventämistä täyttääkseen viran sisäisellä haulla. Virkaan ollaan kelpuuttamassa arkkitehtien lisäksi myös insinöörikoulutuksen saaneet hakijat. Suomen Arkkitehtiliiton mielestä virkaan sopisi parhaiten ammatissa aiemmin pätevöitynyt arkkitehti.

Tehtävään riittäväksi pätevyydeksi on suunniteltu alempaa korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa ja hyvää kokemusta kaavoituksesta.
- Menettely heikentäisi merkittävästi Rovaniemen kaupunkisuunnittelun ja maankäytön ohjauksen osaamista, Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja Rainer Mahlamäki toteaa.

- Kaavoituksen ohjauksella on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Kaavoitushankkeille on ominaista useiden suunnittelutasojen ja ristiriitaistenkin vaatimusten sovittaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Samalla pitäisi rakentaa hyvää kaupunkikuvaa ja luoda asukkaille aikaa kestävää, viihtyisää elinympäristöä. Kaavoituspäällikkö kantaa työssään vastuuta kaupunkirakenteen kehittymisestä sekä kaupunkitilan ja kaupunkikuvan laadusta. Tähän arkkitehdin koulutus antaa parhaat valmiudet.

Toimivan kaupunkiympäristön suunnittelu vaativa tehtävä

Kaupunkitilan kauneus ja toimivuus jäävät teknistaloudellisesti painottuneessa suunnittelussa helposti jalkoihin. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö ei ole myöskään makuasia, vaan syntyy pitkäjänteisen ja taitavan suunnittelun ja päätöksenteon tuloksena. Vetovoimainen kaupunkiympäristö luo kilpailuetua ja houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä. Sen saavuttaminen on erittäin vaativa tehtävä, johon kaavoituspäällikön kelpoisuusehtojen madaltaminen sopii huonosti.

Arkkitehtien keskittyminen Etelä-Suomen kasvukeskuksiin on ongelma. Pohjois-Suomeen ei ole kyetty houkuttelemaan arkkitehteja tarpeeksi.
- Arkkitehtien vähenemisen seurauksena kulttuuristen ja historiallisten arvojen merkitys kunnan päätöksenteossa helposti heikentyy. Tätä suuntausta ei pitäisi enää tukea, vaan pikemminkin miettiä, millä keinoilla arkkitehteja houkutellaan Pohjois-Suomen kuntiin ja kaupunkeihin, Rainer Mahlamäki sanoo.

Julkaistu 18.2.2009

Takaisin