Aalto-yliopiston uusi korkeakoulu kokoaa yhteen taiteen ja arkkitehtuurin

Aalto-yliopiston hallitus päätti kokouksessaan perjantaina 17.6. hyväksyä dekaani Helena Hyvösen johtaman Uusi koulu -hankkeen esityksen. Esityksen mukaan Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu ja insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitos muodostavat uuden korkeakoulun 1.1.2012 alkaen.

Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, taiteen ja muotoilun kokoaminen samaan korkeakouluun tukee Aalto-yliopiston strategisia tavoitteita ja edesauttaa profiloitumista ihmisläheisen elinympäristön kansainvälisenä kehittäjänä.

- Uusi koulu on Aalto-yliopistolle upea tilaisuus vahvistaa yliopiston profiilia ja kansainvälistä kiinnostavuutta, toteaa Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun dekaani Helena Hyvönen. Humanistis-kulttuuriseen traditioon ja ympäristöön liittyvän opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen samaan korkeakouluun on myös yhteiskunnan kannalta tärkeää. Samalla se vahvistaa arkkitehtuurin, taiteen, median ja muotoilun asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, kulttuurissa ja taloudessa, toteaa Helena Hyvönen.

- Arkkitehtuurin sekä rakennustekniikan, yhdyskuntasuunnittelun ja maanmittaustieteiden yhteys tulee tiivistymään entisestään, korostaa rakennustekniikan laitoksen johtaja, professori Juha Paavola. Tämä tulee näkymään esimerkiksi yhteisinä kursseina sekä monialaisina opiskelijaprojekteina.

- Arkkitehdin tutkinto säilyy tekniikan alan tutkintona. Teknistieteellinen osaaminen on olennainen osa arkkitehdin koulutusta jatkossakin, mutta tulevaisuudessa myös insinööritieteet hyötyvät yhteydestä luoviin aloihin, sanoo arkkitehtuurin laitoksen johtaja Antti-Matti Siikala.

Julkaistu 20.6.2011

Takaisin