Ympäristöministeriö avasi uuden verkkopalvelun - korjaustieto.fi on kunnossapidon ja korjaamisen tietopankki

Lehdistötiedote 12.4.2011

Korjausrakentaminen koskettaa yhä useampaa omakotitalon omistajaa, taloyhtiötä ja asukasta. Rakentamisen painopiste on Suomessa siirtymässä uudisrakentamisesta rakennusten ylläpitoon ja korjausrakentamiseen. Kolme neljäsosaa maamme asuin- ja palvelurakennuskannasta on rakennettu vuoden 1960 jälkeen ja suuri osa tästä rakennuskannasta on nyt tulossa yhtä aikaa peruskorjausikään. Tiedontarve korjausrakentamisesta lisääntyy sekä kuluttajien että ammattilaisten keskuudessa.

”Ympäristöministeriön korjausrakentamisen strategian tavoitteena on saada Suomen rakennuskanta satavuotisjuhlakuntoon vuoteen 2017 mennessä. Strategian keskeinen tehtävä on kunnossapito- ja korjauskulttuurin synnyttäminen ja vakiinnuttaminen maassamme. Tähän pyritään muun muassa kehittämällä palveluja rakennusten systemaattisen korjaamisen ja kiinteistönpidon tueksi”, ylijohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä kertoo.

Ympäristöministeriön uusi verkkopalvelu Korjaustieto.fi on kiinteistönpidon sähköinen työkalupakki ja ovi luotettavaan korjaustietoon.

”Kyselymme kertoo kiinteistönomistajien suhtautuvan verrattain myönteisesti korjaamiseen ja hyvän ylläpidon nähdään lisäävän asunnon arvoa. Internet on asunnon- ja kiinteistönomistajan tärkein tiedon lähde, mutta haasteeksi koetaan tiedon luotettavuus. Korjaustieto.fi:n kattava sisältö on asiantuntijoiden ja viranomaisten yhdessä tuottama. Käytännönläheinen tieto ja työkalut auttavat kiinteistönomistajaa onnistumaan tehtävässään”, palvelusta vastaava yliarkkitehti Harri Hakaste kertoo.

Uusi palvelu tarjoaa monipuolista, luotettavaa, ei-kaupallista tietoa sekä yksityisille kuluttajille että ammattilaisille. Palvelua kehitetään edelleen käyttäjien antaman palautteen ja toiveiden perusteella.

Lisätietoja:
Yliarkkitehti Harri Hakaste, puh. 050 413 7673,
etunimi.sukunimi @ ymparisto.fi

Julkaistu 12.4.2011

Takaisin